2020-06-27Pielęgniarstwo ogólnePielęgniarstwo chirurgicznePielęgniarstwo internistycznePielęgniarstwo diabetologicznePielęgniarstwo pediatrycznePielęgniarstwo kardiologicznePielęgniarstwo psychiatrycznePielęgniarstwo neurologicznePielęgniarstwo rodzinnePielęgniarstwo opieki długoterminowejPielęgniarstwo ginekologicznePielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opiekiPielęgniarstwo onkologicznePielęgniarstwo operacyjnePielęgniarstwo opieki paliatywnejPielęgniarstwo ratunkowePielęgniarstwo transplantacyjnePielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowaniaPielęgniarstwo neonatologicznePielęgniarstwo nefrologicznePielęgniarstwo epidemiologiczneOchrona zdrowia pracującychPołożnictwoOrganizacja i zarządzaniePielęgniarstwo geriatrycznePielęgniarstwo pulmonologiczne

Wytyczne dla placówek dot. odwiedzin osób umierających oraz możliwości identyfikacji zwłok Pacjenta

Wytyczne Konsultanta Krajowego w dziedzinie Epidemiologii w sprawie umożliwienia bezpiecznego kontaktu rodziny z Pacjentem w przypadku gdy Pacjent jest umierający oraz możliwości identyfikacji zwłok Pacjenta w przypadku gdy zgon Pacjenta nie był związany z podejrzeniem zachorowania na COVID-19, a podmiot leczniczy nie jest tzw. szpitalem jednoimiennym

data przygotowania wytycznych: 12.06.2020r.

Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta  w artykule art. 20 ust. 2 (Dz.U. z 2020 poz. 849) wskazuje na prawo do poszanowania godności Pacjenta obejmujące szczególne sytuacje jak prawo do umierania w spokoju  i godności. Placówka medyczna może czasowo ograniczyć korzystanie z praw przez Pacjentów w sytuacji zagrożenia epidemicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Pacjentów.  Decyzję w tym zakresie podejmuje kierownik podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych lub upoważniony przez niego lekarz, uwzględniając przy tym sytuację w danym podmiocie leczniczym.

W sytuacjach nadzwyczajnych takich jak: pożegnanie Pacjenta przez najbliższych oraz identyfikacja zwłok Pacjenta przez rodzinę, gdy zgon Pacjenta nie był związany  z podejrzeniem zachorowania na COVID-19, a podmiot leczniczy nie jest tzw. szpitalem jednoimiennym, wskazane jest umożliwienie odwiedzin.

 Wytyczne dotyczące organizacji odwiedzin rodziny w w/w przypadkach:

 1. Wizyta  rodziny w szpitalu powinna być ustalona z lekarzem sprawującym opiekę nad Pacjentem.
 2. Po wejściu do szpitala osoba odwiedzająca powinna zdezynfekować dłonie oraz założyć jednorazową maseczkę chirurgiczną.
 3. Osoba odwiedzająca powinna mieć przeprowadzony krótki wywiad epidemiologiczny w kierunku możliwego narażenia na zakażenie SARS-CoV-2 w okresie ostatnich 14 dni, oraz obecnego stanu zdrowia (brak objawów infekcji).
 4. Po osobę odwiedzającą przychodzi wyznaczony pracownik oddziału w którym przebywa Pacjent.
 5. Po wejściu do oddziału osoba odwiedzająca powinna ponownie zdezynfekować ręce, nałożyć jednorazowy fartuch flizelinowy, czepek na głowę oraz rękawiczki jednorazowe. Maseczka jednorazowa chirurgiczna powinna zasłaniać nos i usta.
 6. Osoba odwiedzająca jest wprowadzana do sali chorego przez lekarza oddziału lub innego wyznaczonego pracownika.

Przy łóżku Pacjenta może przebywać tylko jedna osoba z rodziny przez czas nie przekraczający 15 minut.

 1. Jeśli to możliwe, w kontaktach z innymi osobami należy zachować odległość co najmniej 1 metra.
 2. Należy unikać dotykania rękoma twarzy, szczególnie okolicy ust, nosa i oczu.
 3. W czasie powitania i pożegnania nie należy się całować.
 4. Podczas epidemii wskazane jest też ograniczanie podawania ręki.
 5. Po zakończeniu wizyty lekarz lub inny wyznaczony pracownik oddziału odprowadza osobę odwiedzającą z sali chorego oraz z oddziału.
 6. Przed wyjściem z sali osoba odwiedzająca zdejmuje rękawiczki i dezynfekuje dłonie.
 7. Przed opuszczeniem oddziału osoba odwiedzająca zdejmuje odzież ochronną, ponownie dezynfekuje dłonie oraz zakłada nową maseczkę chirurgiczną.


Dr hab. Iwona Paradowska-Stankiewicz, prof. NIZP-PZHźródło: www.pzh.gov.pl


KOMENTARZE
Dodaj komentarz
Usługi i zabiegi
wszystkie
556
nik
26
epidemia
21
pandemia
18
wycofane z obrotu
14
koronawirus
14
szczepienia
13
raporty
12
gif
12
symulacja medyczna
11
kalendarz szczepień
10
lista refundacyjna
9
podwyżki
8
dokumentacja
7
pielęgniarka poz
7
projekty ustaw
6
alkoholizm
5
wyroby medyczne
5
studia pielęgniarskie
5
studia
5
ustawa
4
uzależnienie
4
młodzież
4
pielęgniarka szkolna
4
położna poz
4
badania naukowe w pielęgniarstwie
4
projekt rozporządzenia
4
cukrzyca
4
recepty
4
praca
3
rozporządzenie
3
pielęgniarstwo
3
współuzależnienie
3
poz
3
prawa pacjenta
3
badania kliniczne
3
dzieci
3
ratownictwo medyczne
3
SOR
3
stypendia
3
normy zatrudnienia
3
uzależnienia
3
e-recepta
3
wynagrodzenie
3
pracodawca
3
porada
3
e-recepty
3
program kształcenia
3
profilaktyka
3
pielęgniarka systemu
2
udar
2
prawo
2
zdrowie psychiczne
2
żywienie
2
nfz
2
ból
2
egzamin
2
rak piersi
2
politycy
2
reforma
2
młoda pielęgniarka
2
konkurs
2
strategia
2
ciąża
2
badania genetyczne
2
choroby płuc
2
zdrowie publiczne
2
leki 75+
2
programy edukacyjne
2
braki leków
2
zdrowie psychiczne
2
urlop szkoleniowy
2
leki na cukrzycę
2
alkoholizm kobiet
2
testy
2
system opieki
2
covid-19
2
raport nik
2
e-porada
2
apteki
1
karta pacjenta
1
transplantacja
1
rzecznik
1
zakażenie
1
mammografia
1
geriatria
1
populacja
1
Polska
1
krew
1
przetaczanie krwi
1
krwiodawstwo
1
transfuzja
1
książka transuzji
1
działania niepożądane
1
powołanie
1
rak płuca
1
pielęgniarka anestezjologiczna
1
badanie serca
1
kardiologia
1
pielęgniarka kardiologiczna
1
badanie epidemiologiczne w pielęgniarstwie
1
deklaracja wyboru
1
program e-learningowy
1
stomatologia dziecięca
1
instrumentariuszki
1
HIV
1
leczenie ran
1
starzenie się
1
standard
1
opieka okołoporodowa
1
nowotwór
1
niepełnosprawni
1
odra
1
WHO
1
zaburzenia słuchu
1
ankieta
1
tętniak aorty brzusznej
1
program przesiewowy
1
e-zdrowie
1
mastektomia
1
narkotyki
1
rotawirus
1
zakażenie szpitalne
1
spotkania autorskie
1
depresja
1
badania sportowe
1
gruźlica
1
HPV
1
łuszczyca
1
choroby skóry
1
senior
1
gis
1
choroby serca
1
otyłość
1
nowotwory krwi
1
karmienie piersią
1
polityka lekowa
1
implant ślimakowy
1
wstrzymane w obrocie
1
AIDS
1
udar mózgu
1
opinia prawna
1
dawca szpiku
1
platforma
1
karta zgonu
1
rejestracja
1
kampania
1
nadwaga
1
morfologia
1
metformina
1
realizacja zleceń
1
umowy elektroniczne
1
virus
1
przeszczepy
1
agresja
1
specjalizacja
1
grypa
1
profilaktyka 40 plus
1
informatyzacja
1
zabieg operacyjny
1
zalecenia
1
jeden etat
1
bilans dziecka
1
Optymalizacja materiału tkankowego
1
obrzęk limfatyczny
1
ubezpieczenie
1
kwarantanna
1
rzecznik
1
apel
1
webinar
1
rozmaz
1
zgon pacjenta
1
autyzm
1
mapy potrzeb zdrowoynych
1
praktyki zawodowe
1
narkomania
1
terapia uzaleźnień
1
psychoterapia
1
rehabilitacja oddechowa
1
powikłania
1
wady postawy
1
teleporada
1
button
close
SPECJALNOŚCI