Dyrektywy unijne

Dyrektywa 2003/88/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. dotycząca niektórych aspektów organizacji czasu pracy

Dyrektywa reguluje przepisy dotyczące zatrudniania pracowników w ochronie zdrowia. Do polskiego prawa została zaimplementowana  w 2008 roku. Zgodnie z jej wytycznymi, czas pracy pracowników zatrudnionych w podmiocie leczniczym, a zatem np. czas pracy zatrudnionych pielęgniarek i położnych, nie może przekraczać 7 godzin 35 minut na dobę i przeciętnie 37 godzin 55 minut na tydzień w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy. W przypadkach uzasadnionych pracownicy mogą pracować...

Czytaj więcej

Dyrektywa 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r.w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych

Dyrektywa wprowadza rozwiązania umożliwiające usprawnienie uznawania kwalifikacji zawodowych między państwami członkowskimi Unii Europejskiej.

Czytaj więcej
button
close
SPECJALNOŚCI