Konsultanci

Lista konsultantów krajowych w poszczególnych dziedzinach pielęgniarstwa - stan na 21.06.2023

Czytaj więcej

Konsultanci krajowi - zadania

Konsultantów krajowych powołuje minister zdrowia spośród specjalistów z poszczególnych dziedzin:medycyny,farmacji,innych dziedzin, które mają zastosowanie w ochronie zdrowia.Minister może poprosić o wskazanie kandydatów:towarzystwa naukowe o zasięgu krajowym, które zrzeszają specjalistów w danej dziedzinie,odpowiednie samorządy zawodów medycznych.Zadania konsultantów krajowychKonsultanci krajowi:

Czytaj więcej

Konsultanci wojewódzcy - zadania. LIsta konsultantów wojewódzkich w poszczególnych dziedzinach pielęgniarstwa - stan na 21.06.2023

Konsultantów wojewódzkich powołuje wojewoda w porozumieniu z ministrem zdrowia. Zadania konsultantów wojewódzkichwydają opinię, czy dana jednostka powinna zostać wpisana na listę jednostek organizacyjnych, które mogą prowadzić specjalizacje lekarzy i lekarzy dentystów, pielęgniarek, położnych, farmaceutów oraz osób wykonujących inne zawody medyczne (listę taką prowadzi minister zdrowia);wnioskują do okręgowych rad samorządów zawodowych, żeby sprawdziły czy osoby wykonujące...

Czytaj więcej
button
close
SPECJALNOŚCI