Konsultanci

Pielęgniarstwo geriatryczne - konsultanci krajowy i wojewódzcy

Czytaj więcej

Pielęgniarstwo opieki długoterminowej - konsultanci krajowy i wojewódzcy

Czytaj więcej

Pielęgniarstwo - konsultanci krajowy i wojewódzcy

Czytaj więcej

Pielęgniarstwo diabetologiczne - konsultanci krajowy i wojewódzcy

Czytaj więcej

Pielęgniarstwo onkologiczne - konsultanci krajowy i wojewódzcy

Czytaj więcej

Pielęgniarstwo rodzinne - konsultanci krajowy i wojewódzcy

Czytaj więcej

Pielęgniarstwo epidemiologiczne - konsultanci krajowy i wojewódzcy

Czytaj więcej

Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki - konsultanci krajowy i wojewódzcy

Czytaj więcej

Pielęgniarstwo przewlekle chorych i niepełnosprawnych - konsultanci krajowy i wojewódzcy

W myśl rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne (Dz. U. z 2013 r. poz. 1562)nazwa dziedziny „Pielęgniarstwo opieki długoterminowej” została wprowadzona z dniem  1 września 2018 r. w miejsce poprzedniej nazwy „Pielęgniarstwo przewlekle chorych i niepełnosprawnych”. Zadania merytoryczne konsultanta w ww. dziedzinie pozostają bez zmian.

Czytaj więcej

Pielęgniarstwo chirurgiczne i operacyjne - konsultanci krajowy i wojewódzcy

Czytaj więcej

Pielęgniarstwo opieki paliatywnej - konsultanci krajowy i wojewódzcy

Czytaj więcej

Pielęgniarstwo psychiatryczne - konsultanci krajowy i wojewódzcy

Czytaj więcej

Pielęgniarstwo ratunkowe - konsultanci krajowy i wojewódzcy

Czytaj więcej

Pielęgniarstwo ginekologiczne i położnicze - konsultanci krajowy i wojewódzcy

Czytaj więcej

Pielęgniarstwo pediatryczne - konsultanci krajowy i wojewódzcy

Czytaj więcej
button
close
SPECJALNOŚCI