Ustawy

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznymźródło: https://www.dziennikustaw.gov.pl/D2020000088201.pdf

Czytaj więcej

Zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 - ustawa

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowychźródło:www.dziennikustaw.gov.pl

Czytaj więcej

Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia

Czytaj więcej

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenieŹródło: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1267/1

Czytaj więcej

Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Uwaga! Teksty aktów prawnych prezentowane na stronach internetowych Portalu nie stanowią źródła prawa. Informacje na stronie są dla użytkowników jedynie materiałem informacyjnym i pomocniczym. Źródło aktu prawnego: dziennikustaw.gov.pl

Czytaj więcej

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludziŹródło: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1239/1

Czytaj więcej

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowychŹródło: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1205/1

Czytaj więcej

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o publicznej służbie krwi

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o publicznej służbie krwiŹródło: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1222/1

Czytaj więcej

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o służbie medycyny pracy

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o służbie medycyny pracyźródło: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1175/1

Czytaj więcej

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw PacjentaUstawa określa: 1) prawa pacjenta; 2) zasady udostępniania dokumentacji medycznej;

Czytaj więcej

Ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami

Ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniamiUstawa określa: 1) zakres i cele opieki zdrowotnej nad uczniami; 2) podmioty sprawujące opiekę zdrowotną nad uczniami; 3) podmioty zapewniające warunki organizacyjne opieki zdrowotnej nad uczniami; 

Czytaj więcej

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego

Czytaj więcej

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym

Czytaj więcej

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej

Obwieszczenie zawiera jednolity tekst ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 123), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:1) ustawą z dnia 6 marca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz. U. poz. 650),2) ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o...

Czytaj więcej

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach medycznych

Obwieszczenie zawiera pełen, ujednolicony tekst Ustawy o  ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych  wraz z późniejszymi zmianami.

Czytaj więcej

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działalności leczniczej

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działalności leczniczejźródło: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/2190/1

Czytaj więcej

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw

Ustawa wprowadza zmiany do Ustawy  z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia

Czytaj więcej

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zdrowiu publicznym

Uwaga! Teksty aktów prawnych prezentowane na stronach internetowych Portalu nie stanowią źródła prawa.

Czytaj więcej

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej

Obwieszczenie zawiera pełen, ujednolicony tekst Ustawy o zawodzie pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011 roku wraz z późniejszymi zmianami.

Czytaj więcej

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działalności leczniczej

Obwieszczenie zawiera pełen, ujednolicony tekst Ustawy  z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej wraz z późniejszymi zmianami.

Czytaj więcej

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

Czytaj więcej

Ustawa z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej

Na temat prac nad projektem ustawy pisaliśmy w artykule: Czy pielęgniarki szkolne wrócą do wszystkich szkół? oraz Można już składać wnioski o dofinansowanie gabinetów pielęgniarki szkolnej

Czytaj więcej

Ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych

Prezentujemy uchwalony przez Sejm, podpisany przez Prezydenta oraz opublikowany tekst ustawy dotyczącej minimalnych stawek naszego wynagrodzenia. Na temat samej ustawy, naszych uwag i wątpliwości pisaliśmy w artykułach:http://pielegniarki.com.pl/news/czy-3200-zl-brutto-miesiecznie-spowoduje-naplyw-nowych-pielegniarek-do-zawodu

Czytaj więcej

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów

Obwieszczenie zawiera jednolity tekst Ustawy z dnia 1 lipca 2005 o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów z późniejszymi zmianami. Na temat ostatnich zmian w ustawach dotyczących transplantacji pisaliśmy również

Czytaj więcej

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej

Obwieszczenie zawiera pełen, ujednolicony tekst Ustawy o zawodzie pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011 roku wraz z późniejszymi zmianami.Uwaga! Teksty aktów prawnych prezentowane na stronach internetowych Portalu nie stanowią źródła prawa. 

Czytaj więcej

Ustawa z dnia 18 marca 2016 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Uwaga! Teksty aktów prawnych prezentowane na stronach internetowych Portalu nie stanowią źródła prawa. Informacje na stronie są dla użytkowników jedynie materiałem informacyjnym i pomocniczym.Źródło aktu prawnego: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000652.

Czytaj więcej

Ustawa z dnia 10 października 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Uwaga! Teksty aktów prawnych prezentowane na stronach internetowych Portalu nie stanowią źródła prawa. Informacje na stronie są dla użytkowników jedynie materiałem informacyjnym i pomocniczym. Źródło aktu prawnego: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140001491

Czytaj więcej

Ustawa z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o konsultantach w ochronie zdrowia

Uwaga! Teksty aktów prawnych prezentowane na stronach internetowych Portalu nie stanowią źródła prawa. Informacje na stronie są dla użytkowników jedynie materiałem informacyjnym i pomocniczym. Źródło aktu prawnego: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140001135

Czytaj więcej

Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego

Uwaga! Teksty aktów prawnych prezentowane na stronach internetowych Portalu nie stanowią źródła prawa. Informacje na stronie są dla użytkowników jedynie materiałem informacyjnym i pomocniczym. Źródło aktu prawnego: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130001635.

Czytaj więcej

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

Szczegółowe zasady postępowania z odpadami medycznymi regulują przepisy Działu VII Ustawy. Dotyczą one także zakaźnych odpadów medycznych i zakaźnych odpadów weterynaryjnych, które, ze względu na obecność patogenów i stwarzane niebezpieczeństwo sanitarne, wymagają specjalnych sposobów gospodarowania.Przez odpady medyczne rozumie się „odpady powstające w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych...

Czytaj więcej

Ustawa z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej

Uwaga! Teksty aktów prawnych prezentowane na stronach internetowych Portalu nie stanowią źródła prawa. Informacje na stronie są dla użytkowników jedynie...

Czytaj więcej

Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych

Uwaga! Teksty aktów prawnych prezentowane na stronach internetowych Portalu nie stanowią źródła prawa. Informacje na stronie są dla użytkowników jedynie materiałem informacyjnym i pomocniczym. Źródło aktu prawnego: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20111741038.

Czytaj więcej

Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia

Do Ustawy ukazały się zmiany:  Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustawUwaga! Teksty aktów prawnych prezentowane na stronach internetowych Portalu nie stanowią źródła prawa. Informacje na stronie są dla użytkowników jedynie materiałem informacyjnym i pomocniczym. Źródło aktu prawnego:

Czytaj więcej

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Uwaga! Teksty aktów prawnych prezentowane na stronach internetowych Portalu nie stanowią źródła prawa. 

Czytaj więcej

Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

Uwaga! Teksty aktów prawnych prezentowane na stronach internetowych Portalu nie stanowią źródła prawa. Informacje na stronie są dla użytkowników jedynie materiałem informacyjnym i pomocniczym. Źródło aktu prawnego: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20082341570.

Czytaj więcej

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Obwieszczenie zawiera uporządkowany i ujednolicony tekst Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta wraz z późniejszymi zmianami.Uwaga! Teksty aktów prawnych prezentowane na stronach internetowych Portalu nie stanowią źródła prawa. Informacje na stronie są dla użytkowników jedynie materiałem informacyjnym i...

Czytaj więcej

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy

Uwaga! Teksty aktów prawnych prezentowane na stronach internetowych Portalu nie stanowią źródła prawa. Informacje na stronie są dla użytkowników jedynie materiałem informacyjnym i pomocniczym. Źródło aktu prawnego: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20070890589.

Czytaj więcej

Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym

Uwaga! Teksty aktów prawnych prezentowane na stronach internetowych Portalu nie stanowią źródła prawa. Informacje na stronie są dla użytkowników jedynie materiałem informacyjnym i pomocniczym. Źródło aktu prawnego: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20061911410.

Czytaj więcej

Ustawa z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń

Uwaga! Teksty aktów prawnych prezentowane na stronach internetowych Portalu nie stanowią źródła prawa. Informacje na stronie są dla użytkowników jedynie materiałem informacyjnym i pomocniczym. Źródło aktu prawnego: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20061491076.

Czytaj więcej

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii

Uwaga! Teksty aktów prawnych prezentowane na stronach internetowych Portalu nie stanowią źródła prawa. Informacje na stronie są dla użytkowników jedynie materiałem informacyjnym i pomocniczym. Źródło aktu prawnego: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20051791485.

Czytaj więcej

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym

Uwaga! Teksty aktów prawnych prezentowane na stronach internetowych Portalu nie stanowią źródła prawa. Informacje na stronie są dla użytkowników jedynie materiałem informacyjnym i pomocniczym. Źródło aktu prawnego: http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20051641365.

Czytaj więcej

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Uwaga! Teksty aktów prawnych prezentowane na stronach internetowych Portalu nie stanowią źródła prawa. Informacje na stronie są dla użytkowników jedynie materiałem informacyjnym i pomocniczym.

Czytaj więcej

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej

Uwaga! Teksty aktów prawnych prezentowane na stronach internetowych Portalu nie stanowią źródła prawa. Informacje na stronie są dla użytkowników jedynie materiałem informacyjnym i pomocniczym. Źródło aktu prawnego: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20041731808.

Czytaj więcej

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Uwaga! Teksty aktów prawnych prezentowane na stronach internetowych Portalu nie stanowią źródła prawa. Informacje na stronie są dla użytkowników jedynie materiałem informacyjnym i pomocniczym. Źródło aktu prawnego: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20040640593.

Czytaj więcej

Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi

Uwaga! Teksty aktów prawnych prezentowane na stronach internetowych Portalu nie stanowią źródła prawa. Informacje na stronie są dla użytkowników jedynie materiałem informacyjnym i pomocniczym. Źródło aktu prawnego: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19971060681.

Czytaj więcej

Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy

Uwaga! Teksty aktów prawnych prezentowane na stronach internetowych Portalu nie stanowią źródła prawa. Informacje na stronie są dla użytkowników jedynie materiałem informacyjnym i pomocniczym. Źródło aktu prawnego: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19970960593 .

Czytaj więcej

Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych

Uwaga! Teksty aktów prawnych prezentowane na stronach internetowych Portalu nie stanowią źródła prawa. Informacje na stronie są dla użytkowników jedynie materiałem informacyjnym i pomocniczym. Źródło aktu prawnego: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19960100055.

Czytaj więcej

Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego

Uwaga! Teksty aktów prawnych prezentowane na stronach internetowych Portalu nie stanowią źródła prawa. Informacje na stronie są dla użytkowników jedynie materiałem informacyjnym i pomocniczym. Źródło aktu prawnego: 

Czytaj więcej

Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

Uwaga! Teksty aktów prawnych prezentowane na stronach internetowych Portalu nie stanowią źródła prawa. Informacje na stronie są dla użytkowników jedynie materiałem informacyjnym i pomocniczym. Źródło aktu prawnego: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19940430163.

Czytaj więcej

Ustawa z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży

Uwaga! Teksty aktów prawnych prezentowane na stronach internetowych Portalu nie stanowią źródła prawa. Informacje na stronie są dla użytkowników jedynie materiałem informacyjnym i pomocniczym. Źródło aktu prawnego: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19930170078.

Czytaj więcej

Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych

Uwaga! Teksty aktów prawnych prezentowane na stronach internetowych Portalu nie stanowią źródła prawa. Informacje na stronie są dla użytkowników jedynie materiałem informacyjnym i pomocniczym. Źródło aktu prawnego: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19910550234.

Czytaj więcej

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Uwaga! Teksty aktów prawnych prezentowane na stronach internetowych Portalu nie stanowią źródła prawa. Informacje na stronie są dla użytkowników jedynie materiałem informacyjnym i pomocniczym. Źródło aktu prawnego: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19820350230.

Czytaj więcej

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy

Uwaga! Informacje na stronie są dla użytkowników jedynie materiałem informacyjnym i pomocniczym.Źródło aktu prawnego: 

Czytaj więcej
button
close
SPECJALNOŚCI