Ustawy

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznymźródło: https://www.dziennikustaw.gov.pl/D2020000088201.pdf

Czytaj więcej

Zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 - ustawa

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowychźródło:www.dziennikustaw.gov.plźródło zdjęcia: adobe stock

Czytaj więcej

Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia

Czytaj więcej

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenieŹródło: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1267/1źródło zdjęcia: adobe stock

Czytaj więcej

Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Uwaga! Teksty aktów prawnych prezentowane na stronach internetowych Portalu nie stanowią źródła prawa. Informacje na stronie są dla użytkowników jedynie materiałem informacyjnym i pomocniczym. 

Czytaj więcej

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludziŹródło: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1239/1źródło zdjęcia: adobe stock

Czytaj więcej

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowychŹródło: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1205/1źródło zdjęcia: adobe stock

Czytaj więcej

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o publicznej służbie krwi

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o publicznej służbie krwiŹródło: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1222/1źródło zdjęcia: adobe stock

Czytaj więcej

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o służbie medycyny pracy

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o służbie medycyny pracyźródło: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1175/1

Czytaj więcej

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw PacjentaUstawa określa: 1) prawa pacjenta; 2) zasady udostępniania dokumentacji medycznej;

Czytaj więcej

Ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami

Ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniamiUstawa określa: 1) zakres i cele opieki zdrowotnej nad uczniami; 2) podmioty sprawujące opiekę zdrowotną nad uczniami; 3) podmioty zapewniające warunki organizacyjne opieki zdrowotnej nad uczniami; 

Czytaj więcej

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego

Czytaj więcej

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym

Czytaj więcej

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej

Obwieszczenie zawiera jednolity tekst ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 123), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:1) ustawą z dnia 6 marca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz. U. poz. 650),2) ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o...

Czytaj więcej

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach medycznych

Obwieszczenie zawiera pełen, ujednolicony tekst Ustawy o  ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych  wraz z późniejszymi zmianami.

Czytaj więcej

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działalności leczniczej

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działalności leczniczejźródło: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/2190/1

Czytaj więcej

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw

Ustawa wprowadza zmiany do Ustawy  z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia

Czytaj więcej

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zdrowiu publicznym

Uwaga! Teksty aktów prawnych prezentowane na stronach internetowych Portalu nie stanowią źródła prawa.

Czytaj więcej

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej

Obwieszczenie zawiera pełen, ujednolicony tekst Ustawy o zawodzie pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011 roku wraz z późniejszymi zmianami.

Czytaj więcej

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Obwieszczenie zawiera uporządkowany i ujednolicony tekst Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta wraz z późniejszymi zmianami.Uwaga! Teksty aktów prawnych prezentowane na stronach internetowych Portalu nie stanowią źródła prawa. Informacje na stronie są dla użytkowników jedynie materiałem informacyjnym i...

Czytaj więcej
button
close
SPECJALNOŚCI