Skala Norton

Kilka słów o autorce skali: Doreen Norton.

Doreen Norton pochodzi z rodziny pielęgniarskiej, jej matka była pielęgniarką o specjalności psychiatria. Doreen specjalizowała się w pielęgniarstwie geriatrycznym. Swoja karierę zawodową rozpoczęła w 1942 roku, w Londynie.

Prace Doreen Norton zmieniły spojrzenie na opiekę nad pacjentem. Zwróciły uwagę na problem prawidłowego i systematycznego pielęgnowania odleżyn, które do tej pory były traktowane za pomocą spirytusu, mydła lub innych „środków zaradczych”, a nie poprzez regularne przemieszczanie pacjenta.

W swojej pracy zawodowej Norton poświęciła uwagę na poprawę opieki pielęgniarskiej pacjentów w podeszłym wieku poprzez rozwijanie metod badawczych w tej dziedzinie, udoskonalenie procedur pielęgniarskich oraz rozwijanie lepszego wyposażenia oddziałów.


Kalkulatory stanowią pomoc  i nie są w żadnym przypadku wytyczną postępowania.

Każda osoba korzystająca z kalkulatora ponosi za to odpowiedzialność.


Stan fizyczny
Suma punktów: 1
Stan świadomości
Suma punktów: 2
Aktywność lokomocyjna
Suma punktów: 5
Stopień samodzielności zmian pozycji ciała
Suma punktów: 2
Nietrzymanie moczu i kału
Suma punktów: 2
Łączna suma punktów: 34
Skala rekomendowana dla stanów przewlekłych.

Pacjent maksymalnie może otrzymać 20 punktów.

14 pkt. stanowi wartość graniczną i oznacza zwiększone ryzyko rozwoju odleżyn.

Im mniej punktów, począwszy od 14 pkt, tym większe ryzyko rozwoju odleżyn


button
close
SPECJALNOŚCI