Po dyplomie

Liczba specjalistów z podziałem na poszczególne dziedziny pielęgniarstwa i położnictwa w latach 2002-2018

Czytaj więcej

Mapa specjalistów 2002-2018

Mapa pielęgniarek i położnych, które uzyskały tytuł specjalisty w latach 2002-2018:

Czytaj więcej

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych

Misją Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych jest dążenie do stałego rozwoju kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych przy współpracy środowiska zawodowego i organizatorów kształcenia.

Czytaj więcej

Liczba pielęgniarek i położnych, które posiadają tytuł specjalisty w określonej dziedzinie pielęgniarstwa

Jak pokazują dane Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych, do końca 2015 r. tytuł specjalisty w określonej dziedzinie pielęgniarstwa posiadało 31 257 pielęgniarek i położnych, z czego 4089 z pielęgniarstwa zachowawczego, 3943 z chirurgicznego oraz 3328 z pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki. Wśród położnych najwięcej posiadało specjalizację z pielęgniarstwa położniczego (1139), a z dziedziny otwartej dla i pielęgniarek, i położnych, najliczniej reprezentowane było organizacja i zarządzanie (1471)....

Czytaj więcej

Liczba pielęgniarek i położnych, które ukończyły kurs kwalifikacyjny w określonej dziedzinie pielęgniarstwa

Z roku na rok średnio o 11 000 wzrasta liczba pielęgniarek i położnych, które pomyślnie ukończyły kurs kwalifikacyjny w określonej dziedzinie pielęgniarstwa, wynika z raportów Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych na lata 2013-2015. Na przestrzeni ostatnich trzech lat  takich specjalistek przybyło, kolejno: 14 595 w 2013, 8 308 w 2014 i 10 361 w 2015...

Czytaj więcej
button
close
SPECJALNOŚCI