Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych

Liczba osób, które uzyskały prawo wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej

Czytaj więcej

Struktura wieku zarejestrowanych pielęgniarek i położnych

Spośród 325 201 zarejestrowanych w Polsce pielęgniarek i położnych, aż 10 665 z pielęgniarek ma 46 lat, najliczniej reprezentowany w zawodzie wiek. Nieco wyższy jest najczęstszy wiek podawany przez położne, 51 lat u 1388 specjalistek.Znikoma jest liczba zarówno bardzo młodych pielęgniarek (3 – 21 lat, 20 – 22 lata), jak i położnych (2 – 21 lat, 3 – 22 lata). 22 pielęgniarki liczą od 86 do 95 lat, a wiek najstarszych zarejestrowanych położnych...

Czytaj więcej

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych

Samorząd pielęgniarek i położnych powstał na mocy ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 roku o samorządzie pielęgniarek i położnych. Niewątpliwie jest to najliczniejsza grupa zawodowa Rzeczypospolitej Polskiej, posiadająca ponad 300 tys. członków.

Czytaj więcej

Zabezpieczenie społeczeństwa polskiego w świadczenia pielęgniarek i położnych

Społeczeństwo starzeje się, a wraz z nim – pielęgniarki i położne. Malejąca liczba urodzeń i zawieranych małżeństw, wzrost rozwodów i  związków nieformalnych, upodabnianie się wzorców płodności w mieście i na wsi, przesuwanie średniego wieku rodzenia w kierunku starszych roczników kobiet, korzystne zmiany w procesie umieralności i dalszym trwaniu życia oraz ruchy migracyjne, wszystko to wpływa na realne zagrożenie dla możliwości...

Czytaj więcej

Liczba pielęgniarek i położnych z zaświadczeniem o kwalifikacjach do wykonania zawodu zgodnie z prawem UE

Według danych Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych, liczba zaświadczeń wydanych na potrzeby uznawania kwalifikacji zawodowych dla poszczególnych grup: magister pielęgniarstwa, magister położnictwa, licencjat pielęgniarstwa, licencjat położnictwa, absolwenci medycznych szkół zawodowych – pielęgniarki, absolwenci medycznych szkół zawodowych – położne, absolwenci liceów medycznych, wynosiła 1325 w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014.Grupa z największą liczbą zaświadczeń to licencjaci pielęgniarstwa (548), najmniejszą -...

Czytaj więcej

Liczba zarejestrowanych pielęgniarek i położnych, z podziałem na województwa

Jak wynika z danych opublikowanych na oficjalnej stronie Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych, do końca 2014 roku w Polsce zarejestrowanych było 317 976 pielęgniarek i położnych, do 31 grudnia kolejnego roku: 321 471. Według danych z 2014 roku, zarejestrowane pielęgniarki i położne najliczniej zamieszkiwały woj. mazowieckie (44 716) i śląskie (42 003), najmniej było ich w woj. lubuskim (7 471) i opolskim (8 208). Identycznie było w 2015 roku: w statystykach króluje woj. mazowieckie (45 347 zarejestrowanych...

Czytaj więcej

Liczba pielęgniarek i położnych według wieku

Najnowsze udostępnione przez Naczelną Izbę Pielęgniarek i Położnych dane, z 2015 roku, mówią o relatywnie niewielkiej liczbie pielęgniarek do 27. roku życia, położnych – do 36. roku, z największą grupą stanowiącą profesjonalistki w wieku 45-48 lat (pielęgniarki) i 45-51 (położne).  Podobnie przedstawia się raport z 2012 roku, z rekordową liczbą pielęgniarek przypadającą na 43. rok życia (10 592), a położnych na 46. rok (1 384). Źródło: 

Czytaj więcej

Liczba pielęgniarek i położnych, które w danym roku przyznano prawo wykonywania zawodu

W porównaniu do 2013 roku, w roku 2014 wzrosła liczba pielęgniarek i położnych, którym stwierdzono lub przyznano prawo wykonywania zawodu po raz pierwszy, z 3480 do 4202, pokazują dane Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych.W 2013 roku najliczniej prawo wykonywania zawodu przyznawano w Warszawie, woj. mazowieckie (434), Katowicach, woj. śląskie (269) i Krakowie, woj. małopolskie (251), w 2014 roku – identycznie, w Warszawie (404), Katowicach (365) oraz Krakowie (316).

Czytaj więcej
button
close
SPECJALNOŚCI