Skala Glasgow - GCS

Skala Glasgow - (Glasgow Coma Scale – GCS) została po raz pierwszy zaprezentowana w 1974 r. w czasopiśmie Lancet. Jej autorami jest dwóch neurochirurgów: Brian Jennet i Graham Teasdale z Departamentu Neurochirurgii szkockiego Uniwersytetu w Glasgow (stąd nazwa skali).


Źrodło: http://www.glasgowcomascale.org


Kalkulatory stanowią pomoc  i nie są w żadnym przypadku wytyczną postępowania.

Każda osoba korzystająca z kalkulatora ponosi za to odpowiedzialność.

Otwieranie oczu
Kontakt słowny
Reakcja ruchowa
Wynik w skali GCS: 
GCS 13-15 – łagodne
GCS 9-12 – umiarkowane
GCS 6-8 – brak przytomności
GCS 5 – odkorowanie
GCS 4 – odmóżdżenie
GCS 3 – śmierć mózgu
button
close
SPECJALNOŚCI