Skala Tinetti

Test służący ocenie równowagi statycznej i dynamicznej danej osoby. Test składa się z dwóch krótkich części, z których jedna bada zdolności równowagi statycznej na krześle, a następnie stanie, a druga chód. Te dwie sekcje są czasami używane jako oddzielne testy. Test uznaje się za bardzo prosty w wykonaniu.

Nazwa pochodzi od nazwiska pierwszego autora artykułu naukowego prezentującego skalę – Mary E. Tinetti. Artykuł został po raz pierwszy opublikowany w marcu 1986 roku w czasopiśmie The American Journal of Medicine i nosił tytuł: Fall risk index for elderly patients based on number of chronic disabilities.

Skala jest stosowana w pielęgniarstwie opieki długoterminowej, opiece geriatrycznej i fizjoterapii. Jest elementem całościowej oceny geriatrycznej.


Link do artykułu Fall risk index for elderly patients based on number of chronic disabilities.
Kalkulatory stanowią pomoc i nie są w żadnym przypadku wytyczną postępowania. Każda osoba korzystająca z kalkulatora ponosi za to odpowiedzialność.

Równowaga

Badając równowagę pacjenta musi on siedzieć na twardym krześle bez poręczy. Test składa się z 9 podpunktów, a pacjent otrzymuje kolejno przypisane punkty, w zależności od tego ile jest w stanie samodzielnie zrobić.

Równowaga podczas siedzenia:
Suma punktów: 0
Wstawanie z miejsca:
Suma punktów: 0
Próby wstawania z miejsca:
Suma punktów: 0
Równowaga bezpośrednio po wstaniu z miejsca (pierwsze 5 sekund):
Suma punktów: 0
Równowaga podczas stania:
Suma punktów: 0
Próba trącania (badany stoi ze stopami jak najbliżej siebie, a badający lekko popycha go, trzykrotnie trącając dłonią w klatkę piersiową na wysokości mostka):
Suma punktów: 0
Próba trącania przy zamkniętych oczach badanego:
Suma punktów: 0
Obracanie się o 360 stopni:
Suma punktów: 0
Siadanie
Suma punktów: 0
Chód

Podczas testowania chodu badany stoi obok badającego i przemieszcza się wzdłuż korytarza lub przez pokój – najpierw zwykłym krokiem, a następnie krokiem szybkim, ale w sposób bezpieczny, tj. korzystając z laski lub chodzika.

Zapoczątkowanie chodu:
Suma punktów: 0
Długość i wysokość kroku. Zakres ruchu stopy prawej przy wykroku:
Suma punktów: 0
Długość i wysokość kroku. Zakres ruchu stopy lewej przy wykroku:
Suma punktów: 0
Symetria kroku:
Suma punktów: 0
Ciągłość chodu:
Suma punktów: 0
Ścieżka chodu (oceniana na odcinku około 3 metrów, należy odnotować odchylenie rzędu 30 cm):
Suma punktów: 0
Tułów
Suma punktów: 0
Pozycja podczas chodzenia:
Suma punktów: 0
Łączna suma punktów: 0

Interpretacja

Skala Tinetti jest jedną ze składowych kompleksowej oceny geriatrycznej i pozwala ocenić ryzyko upadków u osoby starszej.

Łączny wynik poniżej 26 punktów sygnalizuje problem, natomiast wynik poniżej 19 punktów oznacza aż 5 – krotny wzrost ryzyka upadku.

Pacjent może uzyskać w części dotyczącej równowagi maksymalnie 16 punktów, a w części dotyczącej chodu – 12 punktów. Łącznie daje to sumę 28 punktów.

Wynik poniżej 26 punktów oznacza istnienie problemu. Natomiast uzyskanie mniej niż 19 punktów oznacza, że pacjent ma 5-krotnie wyższe ryzyko upadku niż osoba, która uzyskała 28 punktów.

Ponadto uzyskanie przynajmniej jednego “0” lub dwóch “1” (gdzie nie jest to najwyższa liczba punktów do zdobycia) stanowi wskazanie do konsultacji z fizjoterapeutą.


KOMENTARZE
Dodaj komentarz
button
close
SPECJALNOŚCI