Skala Aldrete'a

Autorem skali jest meksykański anestezjolog Jorge Antonio Aldrete.

Po raz pierwszy zaprezentował skalę w 1970 roku, w artykule: A Postanesthetic Recovery Score, w czasopiśmie Anesthesia&Analgesia.


Antonio Aldrete urodził się w Mexico City w 1937 r. Najpierw studiował w University Center of Mexico. W 1960 roku uzyskał tytuł doktora nauk medycznych. na National Autonomous University of Mexico. Następnie ukończył roczną praktykę i dwuletnią asystencję w chirurgii w Denver i Charleston. Następnie specjalizował się w anestezjologii. W Denver Aldrete stał się częścią zespołu Thomasa E. Starzla, który po raz pierwszy wykonał przeszczep wątroby. Był pierwszym anestezjologiem, który sporządził protokół takiej operacji i towarzyszył pierwszym 180 przeszczepom wątroby u ludzi. 

Bazując na swoim doświadczeniu w pracy anestezjologa, zaczął opracowywać system punktacji, który można wykorzystać do oceny stanu pacjentów po znieczuleniu. System nazwano od jego nazwiska: skalą Aldrtea.

W 1988 roku, wraz z Alberto Torrieri, opracował pierwszą jednoczęściową igłę do połączonego znieczulenia podpajęczynówkowego i zewnątrzoponowego. 

 

Od 1981 roku skala Aldretea jest standardem w większości klinik na terenie USA.

Skala Aldreta kwalifikuje chorego po zabiegu chirurgicznym do przeniesienia go z sali budzeń na oddział zabiegowy. Polega na ocenie 5 kryteriów wykonywanej co 30 minut. Jeżeli chory dwukrotnie, w odstępie nie dłuższym niż 30 minut został oceniony na co najmniej 9 punktów, nadaje się do wypisania z sali budzeń i przeniesienia na salę na oddziale zabiegowym. W tym czasie kończy się pooperacyjna opieka anestezjologiczna nad pacjentem.

 

 

Link do artykułu:  Aldrete JA, Kroulik D. A postanesthetic recovery score. Anesth Analg. 1970 Nov-Dec;49(6):924-34.



Kalkulatory stanowią pomoc  i nie są w żadnym przypadku wytyczną postępowania.

Każda osoba korzystająca z kalkulatora ponosi za to odpowiedzialność. 

Ruch
Suma punktów: 0
Oddech
Suma punktów: 0
Krążenie
Suma punktów: 0
Świadomość
Suma punktów: 0
SpO2
Suma punktów: 0
Suma Punktów: 0
Interpretacja wyniku:
Jeżeli chory dwukrotnie, w odstępie nie dłuższym niż 30 minut został oceniony na co najmniej 9 punktów, nadaje się do wypisania z sali wybudzeń i przeniesienia na salę na oddziale zabiegowym.
button
close
SPECJALNOŚCI