Towarzystwa

Polskie Towarzystwo Pielęgniarek i Położnych Neonatologicznych

Polskie Towarzystwo Pielęgniarek i Położnych Neonatologicznych powstało 24 maja 2013 roku z inicjatywy środowiska łódzkich pielęgniarek i położnych neonatologicznych. Siedzibą Towarzystwa jest Instytut Centrum Zdrowia Matki - Polki w Łodzi. Stowarzyszenie skupia pielęgniarki/pielęgniarzy i położne/położnych opiekujących się noworodkami w pełnym zakresie opieki neonatologicznej (noworodki zdrowe,...

Czytaj więcej

Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Neurologicznych

Celem Stowarzyszenia jest:Prowadzenie i popieranie działalności naukowej oraz dydaktycznej w zakresie pielęgniarstwa neurologicznego, wydawanie prac.

Czytaj więcej

Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Nefrologicznych

Udział w Polskim Towarzystwie Pielęgniarek Nefrologicznych umożliwia wszystkim zainteresowanym pielęgniarkom rozwijanie, doskonalenie oraz rozpowszechnianie wiedzy i wymianę doświadczeń w zakresie nefrologii i transplantologii. Umożliwia nawiązywanie kontaktów i podtrzymywanie współpracy pomiędzy ośrodkami krajowymi i zagranicznymi. Towarzystwo...

Czytaj więcej
button
close
SPECJALNOŚCI