Skala Apgar

Virginia Apgar, twórczyni skali,  zapisała się w historii medycyny jako pierwsza kobieta anestezjolog.

Specjalizację anestezjologiczną uzyskała w 1937 roku. W latach 40 XX wieku kierowała pododdziałem anestezjologii w nowojorskim szpitalu Columbian Presbyterian Medical Center. W tym czasie anestezjologia przekształciła się ze specjalizacji pielęgniarskiej w lekarską.

Virginia Apgar jako jedna z pierwszych lekarzy zaobserwowała, że śmiertelność niemowląt w pierwszych 24 godzinach życia jest od wielu lat niezmienna i utrzymuje się na wysokim poziomie. Prowadzone badania i obserwacje zaowocowały opublikowaniem w 1953 roku na łamach czasopisma Anesthesia i Analgesia nowej skali.

Skala pozwala na określenie stanu noworodka 1, 3, 5 i 10 minucie życia. 


Źródło:

Artykuł Virginii Apgar na temat nowej skali: 

https://journals.lww.com/anesthesia-analgesia/Citation/1953/07000/A_Proposal_for_a_New_Method_of_Evaluation_of_the.6.aspxKalkulatory stanowią pomoc  i nie są w żadnym przypadku wytyczną postępowania.

Każda osoba korzystająca z kalkulatora ponosi za to odpowiedzialność.


Czynność serca
Suma punktów: 
Czynność oddechowa
Suma punktów: 
Napięcie mięśniowe
Suma punktów: 
Reakcja na cewnik
Suma punktów: 
Kolor skóry
Suma punktów: 
Łączna suma punktów: 
Interpretacja wyniku: 
10-9 punktów – stan noworodka dobry; dziecko może samodzielnie podjąć wszystkie podstawowe funkcje życiowe.
8-7 punktów – zmęczenie porodem; stan noworodka dobry; dziecko może samodzielnie podjąć wszystkie podstawowe funkcje życiowe.
6-4 punktów – stan noworodka średnio-ciężki; dziecko wymaga bacznej obserwacji. Konieczne jest wykonanie dodatkowych badań w pierwszych tygodniach życia dziecka.
3-0 punkty – stan noworodka bardzo ciężki.
button
close
SPECJALNOŚCI