Wskaźnik masy ciała - BMI

Historia powstania tego wskaźnika wywodzi się z XIX wieku i prac belgijskiego uczonego (matematyka i socjologa) Adolphe Queteleta. W swoich badaniach starał się znaleźć i opisać kształt przeciętnego człowieka. W badaniach wzięło udział kilkuset ochotników, a uzyskane wyniki pomiarów masy ciała i wzrostu pozwoliły określić związek między tymi wielkościami - waga człowieka rośnie proporcjonalnie do kwadratu wzrostu. W ten sposób zdefiniował współczynnik Queteleta - jako stosunek wagi do kwadratu wzrostu człowieka.

W 1972 roku amerykański fizjolog Ancel Keys, opublikował pracę Indices of Relative Weight and Obesity”, opartą na badaniach ponad 7 tysięcy mężczyzn. Celem tych badań było porównanie wyników pomiarów procentowej zawartości tkanki tłuszczowej z różnymi wskaźnikami wiążącymi wagę i wzrost człowieka. W ten sposób okazało się, że ze wszystkich stosowanych przez lekarzy formuł najdokładniejszy jest współczynnik Queteleta, który Keys przemianował na Body Mass Index (BMI).

 

Źródło: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24691951

Źródło: Global Database on Body Mass Index. World Health Organization.


Kalkulatory stanowią pomoc  i nie są w żadnym przypadku wytyczną postępowania.

Każda osoba korzystająca z kalkulatora ponosi za to odpowiedzialność.


Podaj swoją wagę w kilogramach
Podaj swój wzrost w centymetrach
Twoje BMI wynosi:
16,0–16,99 – wychudzenie (spowodowane często przez ciężką chorobę lub anoreksję)
30,0–34,99 – I stopień otyłości
35,0–39,99 – II stopień otyłości (otyłość kliniczna)
> 40,0 – III stopień otyłości (otyłość skrajna)
25,0–29,99 – nadwaga
< 16,0 – wygłodzenie

18,5–24,99 – wartość prawidłową

17,0–18,49 – niedowaga
button
close
SPECJALNOŚCI