Czasopisma

Pielęgniarstwo w Stanach Nagłych

 „Pielęgniarstwo w Stanach Nagłych” to kwartalnik, którego misją jest zaangażowanie w doskonalenie zawodowe poprzez propagowanie wiedzy z zakresu intensywnej opieki. W magazynie publikowane są zalecenia postępowania, zgodne z aktualnymi wytycznymi oraz praktyczne informacje przydatne w codziennej pracy pielęgniarki i położnej. Celem czasopisma jest także integracja środowiska pielęgniarskiego. Magazyn dedykowany jest...

Czytaj więcej

Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne - Nursing and Public Health

Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne jest kwartalnikiem wydawanym przez Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu. Czasopismo zamieszcza recenzowane oryginalne prace badawcze, a także artykuły poglądowe i kazuistyczne dotyczące pielęgniarstwa i zdrowia publicznego. Publikuje ponadto artykuły redakcyjne, listy do Redakcji, sprawozdania i materiały ze zjazdów naukowych, recenzje książek, komunikaty o planowanych kongresach i zjazdach naukowych.Czasopismo wydawane jest w otwartym elektronicznym dostępie. Strona...

Czytaj więcej

Pielęgniarstwo XXI wieku

„Pielęgniarstwo XXI wieku”, czasopismo współczesnych pielęgniarek od ponad 10 lat służy środowisku jako forum prezentacji wyników badań, odkryć teoretycznych, czy dyskusji poglądowych.Dotychczas na łamach czasopisma opublikowano blisko 1000 artykułów, w tym zakwalifikowanych do grup: oryginalne, poglądowe, recenzje i omówienia, co stanowi o wymiernym przyczynku do rozwoju pielęgniarstwa. 

Czytaj więcej

Pielęgniarstwo Polskie

Pielęgniarstwo Polskie ukazuje się od 1987 roku. Patronat nad nim sprawuje Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Czasopismo ma charakter interdyscyplinarny. Publikowane w nim prace naukowe - zarówno oryginalne jak i poglądowe oraz kazuistyczne prezentują najnowsze doniesienia z zakresu pielęgniarstwa, położnictwa, zdrowia publicznego, medycyny, a także innych dziedzin naukowych związanych bezpośrednio lub pośrednio z pielęgniarstwem. Nadto w czasopiśmie zamieszczane są...

Czytaj więcej

Problemy Pielęgniarstwa

Ukazujące się od 1993 roku "Problemy Pielęgniarstwa" to czasopismo, w którym publikowane są recenzowane artykuły poglądowe, oryginalne prace badawcze z dziedziny pielęgniarstwa i dziedzin pokrewnych, sprawozdania, komentarze, recenzje oraz oficjalne stanowiska międzynarodowych stowarzyszeń zawodowych. Kwartalnik ten, redagowany przez utytułowane osobistości z dziedziny pielęgniarstwa z kraju i z zagranicy, skierowany jest do szerokiego grona środowiska pielęgniarskiego stawiającego na rozwój zawodowy i...

Czytaj więcej

Journal of Public Health, Nursing and Medical Rescue

Journal of Public Health, Nursing and Medical Rescue - Czasopismo o zdrowiu publicznym, pielęgniarstwie i ratownictwie medycznym. JPHNMR jest czasopismem przeznaczonym do publikacji w języku polskim i angielskim recenzowanych prac eksperymentalnych, kliniczno-kontrolnych, marketingowych, opisowych, przekrojowych, doniesień, materiałów edukacyjnych, ekspozycji, epidemiologii, jakości życia zależnego od stanu zdrowia, obserwacji, polityki zdrowotnej, badań populacyjnych, profilaktycznych, promocji zdrowia, ryzyka zapadalności lub pojawienia się efektów...

Czytaj więcej

Położna. Nauka i Praktyka

„Położna. Nauka i Praktyka” wydawnictwa PWN to specjalistyczne pismo naukowe, na łamach którego omawiane są szczegółowo aspekty związane z obszarem położnictwa.Adresatami kwartalnika są osoby zawodowo związane z położnictwem, studiujące na kierunku położnictwo oraz wszyscy zainteresowani zdobywaniem i poszerzaniem wiedzy z zakresu ginekologii, położnictwa oraz neonatologii.  Czasopismo zapewni dostęp do artykułów i opisów przypadków autorstwa najlepszych polskich oraz zagranicznych ekspertów z zakresu położnictwa,...

Czytaj więcej

Analiza Przypadków. Pielęgniarstwo i Położnictwo

"Analiza Przypadków. Pielęgniarstwo i Położnictwo" jest specjalistyczny pismem opartym o case study - realne przypadki i doświadczenia z obszaru pielęgniarstwa i położnictwa. Ukazuje się od 2014 roku, w dziewięciu stałych działach publikując m.in. plany opieki pielęgnacyjnej z zastosowaniem Międzynarodowej Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej ICNP, zalecanej przez Międzynarodową Radę Pielęgniarek (ICN), teksty oparte na analizie przypadków medycznych w pielęgniarstwie...

Czytaj więcej

Forum Zakażeń

Czytaj więcej

MEDI Forum Opieki Długoterminowej

Z kwartalnika MEDI dowiesz się:

Czytaj więcej

Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece

Czytaj więcej

Leczenie Ran

Leczenie Ran to oficjalny kwartalnik naukowy Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran. Pismo zostało powołane do życia wraz z powstaniem Towarzystwa w 2004 roku i stanowi pierwsze w Polsce...

Czytaj więcej

Pielęgniarstwo Neurologiczne i Neurochirurgiczne

Pielęgniarstwo Neurologiczne i Neurochirurgiczne (PNN) (The Journal of Neurological and Neurosurgical Nursing) jest międzynarodowym kwartalnikiem wydawanym od 2012 roku, w którym publikowane są recenzowane artykuły oryginalne (eksperymentalne kliniczne i badawcze), poglądowe oraz opisy przypadków z zakresu pielęgniarstwa w neurologii i neurochirurgii.Źródło: http://www.jnnn.pl/index.php/neurological-and-neurosurgical.

Czytaj więcej

Pielęgniarka Epidemiologiczna Informator

Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych publikuje prace związane z nadzorem nad zakażeniami szpitalnymi rozumianymi jako minimalizacja ryzyka rozwoju zdarzenia niepożądanego, w tym dotyczące epidemiologii, diagnostyki, kontroli i profilaktyki zakażeń związanych z opieką zdrowotną.

Czytaj więcej

Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne

Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne to kwartalnik poruszający zagadnienia związane z chorobami naczyniowymi, skierowany do pielęgniarek chirurgicznych i angiologicznych oraz współpracujących z nimi lekarzyOrgan Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Angiologicznego.www: termedia.pl/Czasopismo/Pielegniarstwo_Chirurgiczne_i_Angiologiczne

Czytaj więcej
button
close
SPECJALNOŚCI