Czasopisma

Pielęgniarstwo w Stanach Nagłych

 „Pielęgniarstwo w Stanach Nagłych” to kwartalnik, którego misją jest zaangażowanie w doskonalenie zawodowe poprzez propagowanie wiedzy z zakresu intensywnej opieki. W magazynie publikowane są zalecenia postępowania, zgodne z aktualnymi wytycznymi oraz praktyczne informacje przydatne w codziennej pracy pielęgniarki i położnej. Celem czasopisma jest także integracja środowiska pielęgniarskiego. Magazyn dedykowany jest...

Czytaj więcej

Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne - Nursing and Public Health

Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne jest kwartalnikiem wydawanym przez Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu. Czasopismo zamieszcza recenzowane oryginalne prace badawcze, a także artykuły poglądowe i kazuistyczne dotyczące pielęgniarstwa i zdrowia publicznego. Publikuje ponadto artykuły redakcyjne, listy do Redakcji, sprawozdania i materiały ze zjazdów naukowych, recenzje książek, komunikaty o planowanych kongresach i zjazdach naukowych.Czasopismo wydawane jest w otwartym elektronicznym dostępie. Strona...

Czytaj więcej

Pielęgniarstwo XXI wieku

„Pielęgniarstwo XXI wieku”, czasopismo współczesnych pielęgniarek od ponad 10 lat służy środowisku jako forum prezentacji wyników badań, odkryć teoretycznych, czy dyskusji poglądowych.Dotychczas na łamach czasopisma opublikowano blisko 1000 artykułów, w tym zakwalifikowanych do grup: oryginalne, poglądowe, recenzje i omówienia, co stanowi o wymiernym przyczynku do rozwoju pielęgniarstwa. 

Czytaj więcej

Pielęgniarstwo Polskie

Pielęgniarstwo Polskie ukazuje się od 1987 roku. Patronat nad nim sprawuje Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Czasopismo ma charakter interdyscyplinarny. Publikowane w nim prace naukowe - zarówno oryginalne jak i poglądowe oraz kazuistyczne prezentują najnowsze doniesienia z zakresu pielęgniarstwa, położnictwa, zdrowia publicznego, medycyny, a także innych dziedzin naukowych związanych bezpośrednio lub pośrednio z pielęgniarstwem. Nadto w czasopiśmie zamieszczane są...

Czytaj więcej

Problemy Pielęgniarstwa

Ukazujące się od 1993 roku "Problemy Pielęgniarstwa" to czasopismo, w którym publikowane są recenzowane artykuły poglądowe, oryginalne prace badawcze z dziedziny pielęgniarstwa i dziedzin pokrewnych, sprawozdania, komentarze, recenzje oraz oficjalne stanowiska międzynarodowych stowarzyszeń zawodowych. Kwartalnik ten, redagowany przez utytułowane osobistości z dziedziny pielęgniarstwa z kraju i z zagranicy, skierowany jest do szerokiego grona środowiska pielęgniarskiego stawiającego na rozwój zawodowy i...

Czytaj więcej

Journal of Public Health, Nursing and Medical Rescue

Journal of Public Health, Nursing and Medical Rescue - Czasopismo o zdrowiu publicznym, pielęgniarstwie i ratownictwie medycznym. JPHNMR jest czasopismem przeznaczonym do publikacji w języku polskim i angielskim recenzowanych prac eksperymentalnych, kliniczno-kontrolnych, marketingowych, opisowych, przekrojowych, doniesień, materiałów edukacyjnych, ekspozycji, epidemiologii, jakości życia zależnego od stanu zdrowia, obserwacji, polityki zdrowotnej, badań populacyjnych, profilaktycznych, promocji zdrowia, ryzyka zapadalności lub pojawienia się efektów...

Czytaj więcej
button
close
SPECJALNOŚCI