Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

1.         Kto jest administratorem danych osobowych użytkowników pielegniarki.com.pl? 

Administratorem danych osobowych (zwanym dalej "Administratorem") użytkowników (dalej jako „Użytkownicy”) korzystających z serwisu pielęgniarki.com.pl (dalej jako „Serwis”) jest ENTROPIA Magdalena Sawicka z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Wierzbięcice 44A/lok 53B, 61-568 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Poznania w Poznaniu, pod numerem REGON: 302415606, NIP 876-169-61-66.

Administrator przykłada szczególną wagę do ochrony danych udostępnionych przez Użytkowników Serwisu. Dane udostępnione przez Użytkowników są chronione i zabezpieczone przez Administratora przed dostępem osób nieupoważnionych.

Serwis jest ogólnodostępny dla wszystkich zainteresowanych.

Użytkownik dobrowolnie wypełnia formularz w celu dokonania rejestracji i dobrowolnie wprowadza dane niezbędne do stworzenia Konta oraz Wizytówki Użytkownika.

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniu poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje, zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookies oraz gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego OVH. 

2.         Jakie dane są niezbędne do rejestracji – i dlaczego akurat one?

Podczas procesu rejestracji, przebiegającego przy użyciu formularza umieszczonego na stronie http://pielegniarki.com.pl/user/register, niezbędne jest podanie następujących danych: adresu poczty elektronicznej – loginu do serwisu, imienia, nazwiska, miejscowości zamieszkania oraz głównej specjalności. Dodatkowo obligatoryjne jest wybranie hasła. Podanie specjalności dodatkowej i wykształcenia jest opcjonalne (wymagane jedynie w przypadku tworzenia Wizytówki). 

Podanie ww. danych ma na celu łatwiejsze dotarcie do pielęgniarki lub położnej wyspecjalizowanej do pomocy w konkretnie określonych potrzebach. 

Rejestracja nie jest jednoznaczna z utworzeniem Wizytówki.

Użytkownicy w każdej chwili mają prawo wglądu do swoich danych oraz ich nieodpłatnej aktualizacji. Użytkownicy mają w szczególności prawo do swobodnego edytowania treści oraz nieodpłatnego usunięcia Konta.

3.         Jakie korzyści oferuje utworzenie Wizytówki?

Zarejestrowani w Serwisie Użytkownicy wykonujący zawód pielęgniarki i/lub otrzymują możliwość bezpłatnego stworzenia własnej wirtualnej Wizytówki. Wizytówka trafia do ogólnopolskiej bazy danych, przeznaczonej dla osób poszukujących prywatnej, odpłatnej pomocy profesjonalnej pielęgniarki lub położnej. Utworzenie Wizytówki jest całkowicie dobrowolne i zależy wyłącznie od decyzji Użytkownika. 

Do stworzenia Wizytówki wystarczy podanie następujących danych:

a. imienia i nazwiska pielęgniarki i/lub położnej;

b. województwa;

c. specjalizacji;

d.  adresu e-mail.

Dodatkowo Użytkownik może również podać numer telefonu, adres strony www, nr prawa wykonywania zawodu oraz  informacje o świadczonych usługach.

Celem stworzenia bazy pielęgniarek i położnych jest umożliwienie osobom szukającym profesjonalnej pomocy pielęgniarki i/lub położnej np. chorych lub ich rodzin znalezienia właściwej pomocy.

Osoby zainteresowane pomocą profesjonalnej pielęgniarki lub położnej mogą skorzystać z nieskomplikowanej wyszukiwarki poprzez wybranie konkretnej specjalizacji, województwa, powiatu, miasta bądź kodu pocztowego. Jest to rozwiązanie korzystne zarówno dla ew. pacjenta, jak i dla pielęgniarki/położnej.

Stworzenie Wizytówki w bazie Serwisu jest całkowicie bezpłatne. 

4.         Jak przebiega udostępnianie danych osobowych Użytkowników Serwisu?

Dane osobowe podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych, a dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są przekazywane wyłączenie za zgodą tej osoby lub na jej wyraźne życzenie. Należy podkreślić, że Administrator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

Dane Użytkowników przetwarzane są w sposób zgodny z zakresem udzielonego zezwolenia oraz wymogami prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Zbiór zgromadzonych danych chroniony jest tak, jakby były danami osobowymi, tj. traktowany jako wydzielona baza danych i przechowywany w logicznie wydzielonej strefie bezpieczeństwa, zapewniającej właściwą ochronę bazy.

5.         Czym są pliki cookies tzw. “ciasteczka”? 

Serwis korzysta z plików cookies (tzw. „ciasteczek”), tzn. danych informatycznych, w szczególności plików tekstowych, przechowywanych w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczonych do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu, a wykorzystywane są w następujących celach: tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła; określania profilu Użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów. 

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji Użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie. W zakresie informacji o preferencjach Użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

Wyłączenie obsługi plików cookies jest możliwe, może jednak utrudnić, a w skrajnych przypadkach uniemożliwić korzystanie ze stron www.

6.         Jakie informacje przechowują logi serwera pielegniarki.com.pl?

Informacje o zachowaniach Użytkowników podlegają automatycznemu logowaniu w warstwie serwerowej systemu informatycznego używanego przez Serwis pielęgniarki.com.pl. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania Serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi może podlegać czas nadejścia zapytania, czas wysłania odpowiedzi, nazwa stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP, informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik, informacje o przeglądarce Użytkownika oraz o adresie IP.

Dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony, a  wykorzystywane są jedynie dla celów administrowania serwerem.

7.         Subskrypcja newslettera

Podczas rejestracji lub w późniejszym czasie Użytkownik może wyrazić zgodę na subskrypcję newsletter, tzn. otrzymywanie drogą mailową bezpłatnych informacji związanych z działalnością Serwisu, wysyłanych okresowo przez Administratora. 

Subskrypcję można w każdej chwili anulować, poprzez kliknięcie na link „wypisz się”, znajdujący się w każdej przesłanej wiadomości elektronicznej. Rezygnacja z subskrypcji nie jest jednoznaczna z usunięciem konta w Serwisie.

Administrator zastrzega sobie prawo do przesyłania za pośrednictwem newslettera reklam oraz informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, Poz. 1204 z 2002 r.); chwilowego wyłączenia usługi newslettera ze względów technicznych.

8.         Kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt poprzez adres e-mail: kontakt@pielegniarki.com.pl.

W przypadku zaktualizowania lub usuwania danych osobowych Użytkownika prosimy o kontakt mailowy: kontakt@pielegniarki.com.pl.

Powyższa Polityka Prywatności wchodzi w życie w dniu jej opublikowania w Serwisie i obowiązuje do odwołania lub zmiany. O dokonanej zmianie Polityki Prywatności Usługodawca poinformuje Użytkownika drogą poczty elektronicznej na wskazany adres e-mail na 14 dni przed jej wejściem w życie, tzn. od dnia opublikowania w Serwisie.

Brak akceptacji Polityki Prywatności i/lub regulaminu danej usługi oznacza brak możliwości pełnego korzystania z konta Użytkownika w serwisie pielegniarki.com.pl.

 

Poznań, dn.1.03.2017r. 

button
close
SPECJALNOŚCI