Skala Hamiltona

Max Hamilton był starszym wykładowcą psychiatrii na University of Leeds w Anglii. Był także prezesem Brytyjskiego Towarzystwa Psychologicznego i otrzymał nagrodę Paula Hocha za wybitne badania psychiatryczne od Amerykańskiego Towarzystwa Psychopatologicznego w 1980 r. Badania dr Hamiltona koncentrowały się głównie na psychometrii i statystyce klinicznej. Zmarł w 1988 roku.

Max Hamilton, twórca skali, po raz pierwszy opublikował ją w 1960 roku na łamach czasopisma Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry.

Skala Hamiltona do dziś jest jednym z najczęściej używanych narzędzi do oceny nasilenia objawów depresji,  a zwłaszcza dynamiki objawów depresji w czasie epizodu. Skala należy do tzw. skali obserwacyjnych (w odróżnieniu skal samoobserwacyjnych), co oznacza, że badanie przeprowadza doświadczony obserwator, czyli lekarz/pielęgniarka znający standardy oceny nasilenia objawów

Publikacje dr. Maxa Hamiltona, znajdziesz na: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Hamilton+M%5BAuthor%5D


źródła:

Artykuł Maxa Hamiltona na temat nowej skali https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC495331/


Kalkulatory stanowią pomoc  i nie są w żadnym przypadku wytyczną postępowania.

Każda osoba korzystająca z kalkulatora ponosi za to odpowiedzialność.


Nastrój depresyjny 
Suma punktów: 0
Poczucie winy
Suma punktów: 0
Zniechęcenie do życia, myśli, tendencje samobójcze 
Suma punktów: 0
Zaburzenia zasypiania 
Suma punktów: 0
Sen płytki, przerywany 
Suma punktów: 0
Wczesne budzenie się 
Suma punktów: 0
Aktywność złożona, praca
Suma punktów: 0
Spowolnienie, zahamowanie 
Suma punktów: 0
Niepokój, podniecenie ruchowe 
Suma punktów: 0
Lęk - objawy depresyjne 
Suma punktów: 0
Lęk - objawy somatyczne  
(oceniać: suchość w jamie ustnej, biegunki, wzdęcia, palpitacje, objawy hiperwentylacji, pocenie się, częste oddawanie moczu, zawroty głowy, nieostre widzenie)

Suma punktów: 0
Przewód pokarmowy, brak apetytu, zaparcia 
Suma punktów: 0
Objawy somatyczne ogólne 
Suma punktów: 0
Utrata libido, popędu seksualnego, zaburzenia miesiączkowania  
Suma punktów: 0
Hipochondria 
Suma punktów: 0
Ubytek masy ciała 

Ocena danych z wywiadu (przeszłość) 
Suma punktów: 0
Ocena stanu aktualnego (oceniać okres 1 tygodnia)
Suma punktów: 0
Krytycyzm (wgląd)
Suma punktów: 0
Wahania dobowe samopoczucia
Obecność wahań dobowych 
Suma punktów: 0
Nasilenie wahań dobowych 
Suma punktów: 0
Depersonalizacja, derealizacja
Suma punktów: 0
Urojenia
Suma punktów: 0
Natręctwa, fobie
Suma punktów: 0
Łączna suma punktów: 0
Skala rekomendowana dla stanów przewlekłych.
Wynik poniżej 7 punktów sugeruje brak zaburzeń.
Do 12 - depresję łagodną, a do 17 umiarkowaną.
Między 18 a 29 punktów jest to stadium ciężkie.
a od 30 do 52 bardzo ciężkie.
button
close
SPECJALNOŚCI