Skala Braden

Skala Braden została opracowana w 1987 roku przez Barbarę Braden i Nancy Bergstrom.[1] W kolejnych latach stała się wiodącym, tzw. złotym standardem, klasyfikacji i oceny ryzyka powstania i rozwoju odleżyn u pacjentów. Jest powszechnie stosowana w Stanach Zjednoczonych. W Europie stosowana jest na równi ze skalą Norton i skalą Waterlow.[1] Bergstrom N, Braden BJ, Laguzza A i wsp. The Braden Scale for predicting pressure sore risk. Nurs Res 1987; 36: 205-210. 
 

Kalkulatory stanowią pomoc i nie są w żadnym przypadku wytyczną postępowania. Każda osoba korzystająca z kalkulatora ponosi za to odpowiedzialność.

Percepcja
Suma punktów: 0
Wilgotność
Suma punktów: 0
Mobilność
Suma punktów: 0
Aktywność
Suma punktów: 0
Stan odżywienia
Suma punktów: 0
Tarcie i siły ściskania
Suma punktów: 0
Łączna suma punktów: 0
Wynik

Każda kategoria jest oceniana w skali od 1 do 4, z wyłączeniem kategorii „tarcie i siły ściskania”, która jest oceniana w skali od 1 do 3.

Daje to w sumie możliwe 23 punkty, przy czym wyższy wynik oznacza mniejsze ryzyko powstania odleżyn i odwrotnie.

Wynik 23 oznacza, że nie ma ryzyka rozwoju odleżyn, podczas gdy najniższy możliwy wynik 6 punktów oznacza największe ryzyko rozwoju odleżyn


Skala ocen skali Braden:

  • Bardzo wysokie ryzyko: całkowity wynik 9 lub mniej
  • Wysokie ryzyko: całkowity wynik 10-12
  • Umiarkowane ryzyko: całkowity wynik 13-14
  • Łagodne ryzyko: całkowity wynik 15-18
  • Brak ryzyka: całkowity wynik 19-23
KOMENTARZE
Dodaj komentarz
button
close
SPECJALNOŚCI