2018-03-13

Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Nefrologicznych

Udział w Polskim Towarzystwie Pielęgniarek Nefrologicznych umożliwia wszystkim zainteresowanym pielęgniarkom rozwijanie, doskonalenie oraz rozpowszechnianie wiedzy i wymianę doświadczeń w zakresie nefrologii i transplantologii. Umożliwia nawiązywanie kontaktów i podtrzymywanie współpracy pomiędzy ośrodkami krajowymi i zagranicznymi.

Towarzystwo współdziała z Polskim Towarzystwem Nefrologicznym, organami administracji państwowej i instytucjami naukowymi i ma na celu zapewnienie wszechstronnej opieki pacjentom nefrologicznym na każdym etapie leczenia. Współpracuje również ze szkolnictwem wyższym celem podnoszenia kwalifikacji i wiedzy swoich członków.


Od roku 2015 PTPN jest członkiem EDTNA/ERCA jako Towarzystwo Narodowe.
Towarzystwo realizuje swoje cele między innymi poprzez: organizowanie zjazdów, konferencji oraz prowadzenie szkoleń.


Kontakt z Towarzystwem:  ptpnefro@gmail.com

Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Nefrologicznych: Aneta Trzcińska - tel. 601 422 918button
close
SPECJALNOŚCI