2018-03-13

Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Neurologicznych

Celem Stowarzyszenia jest:

Prowadzenie i popieranie działalności naukowej oraz dydaktycznej w zakresie pielęgniarstwa neurologicznego, wydawanie prac.

Współdziałanie w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych członków Stowarzyszenia.

Dbanie o wysoką, etykę zawodową członków.

Szerzenie wiadomości z zakresu pielęgniarstwa neurologicznego.

Współdziałanie w organizowaniu opieki zdrowotnej w zakresie reprezentowanej specjalności.

Współpraca między ośrodkami neurologicznymi w Polsce i zagranicą.

Podnoszenie jakości opieki świadczonej przez pielęgniarki wobec osób ze schorzeniami układu nerwowego.

Ujednolicenie dokumentacji pielęgniarskiej w oddziałach neurologii w Polsce.

Podnoszenie rangi i prestiżu pielęgniarki neurologicznej.

Ustanowienie dodatku za „uciążliwość” pracy pielęgniarki neurologicznej.

Powołanie stanowiska pielęgniarki edukacyjnej w oddziałach neurologii.


Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Neurologicznych jest wydawcą czasopisma: Pielęgniarstwo Neurologiczne i Neurochirurgiczne (The Journal of Neurological and Neurosurgical Nursing).


Strona Towarzystwa: http://ptpn.pl

button
close
SPECJALNOŚCI