2024-04-27Pielęgniarstwo ogólnePielęgniarstwo chirurgicznePielęgniarstwo internistycznePielęgniarstwo diabetologicznePielęgniarstwo pediatrycznePielęgniarstwo kardiologicznePielęgniarstwo psychiatrycznePielęgniarstwo neurologicznePielęgniarstwo rodzinne (POZ)Pielęgniarstwo opieki długoterminowejPielęgniarstwo ginekologicznePielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opiekiPielęgniarstwo onkologicznePielęgniarstwo operacyjnePielęgniarstwo opieki paliatywnejPielęgniarstwo ratunkowePielęgniarstwo transplantacyjnePielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowaniaPielęgniarstwo neonatologicznePielęgniarstwo nefrologicznePielęgniarstwo epidemiologiczneOchrona zdrowia pracującychPołożnictwoOrganizacja i zarządzaniePielęgniarstwo geriatrycznePielęgniarstwo pulmonologiczne

Identyfikatory pacjenta w szpitalu – nowe regulacje czy kontynuacja

W pierwszych dniach kwietnia opublikowane zostało rozporządzenie MZ w sprawie warunków, sposobu i trybu zaopatrywania pacjentów szpitala w znaki identyfikacyjne oraz sposobu postępowania w razie stwierdzenia ich braku. Przyjęte rozwiązania stanowią powtórzenie obowiązujących obecnie regulacji i dotyczą w szczególności następujących kwestii:

  • obowiązku zaopatrywania w znaki identyfikacyjne pacjentów przyjmowanych do szpitala celem ułatwienia szybkiej i prawidłowej identyfikacji pacjenta;
  • sposobu umieszczania danych na znaku identyfikacyjnym, który uniemożliwi ich odczytanie przez osobę nieuprawnioną (zapewnienie ochrony danych osobowych);
  • warunków i trybu zaopatrywania pacjenta w znak identyfikacyjny
  • postępowania w przypadku sytuacji szczególnych
  • zaopatrywania w znak identyfikacyjny noworodka urodzonego w szpitalu (nie jest to pacjent przyjmowany do szpitala);
  • ogólnych zasad związanych ze sposobem umieszczania opaski pacjentom.

Obowiązek zaopatrywania w znaki identyfikacyjne pacjentów przyjmowanych do szpitala ułatwia szybką i prawidłową identyfikację pacjenta przed udzieleniem świadczenia zdrowotnego, zmniejszając tym samym ryzyko ewentualnej pomyłki. W trakcie pobytu w szpitalu każda interwencja medyczna powinna być poprzedzona potwierdzeniem tożsamości pacjenta przez odczytanie zakodowanej na opasce informacji.

Zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami, znak identyfikacyjny stanowi dane, zapisane - z uwagi na konieczność zapewnienia ochrony danych osobowych - w sposób uniemożliwiający ich odczytanie przez osobę nieuprawnioną.

Znak identyfikacyjny umieszcza się na opasce zakładanej na nadgarstku albo w okolicy kostki kończyny dolnej pacjenta, a w przypadku, gdy pacjentem jest noworodek - na obu nadgarstkach albo w okolicy kostek obu kończyn dolnych.

 W rozporządzeniu określono także warunki i tryb zaopatrywania pacjenta w znak identyfikacyjny. Pacjent będzie zaopatrywany w taki znak po przyjęciu do szpitala. 

Kolejne przepisy regulują sytuacje szczególne, w których zastosowanie powyższego trybu nie jest możliwe. Dotyczy to przyjęcia do szpitala pacjenta, którego tożsamości nie można ustalić. Znak identyfikacyjny zawiera w takim przypadku oznaczenie „NN” oraz dodatkowe oznaczenie numeryczne, umożliwiające identyfikację pacjenta w sytuacji, gdy w tym samym czasie w szpitalu przebywa więcej niż jedna osoba o nieustalonej tożsamości. Po ustaleniu danych takiego pacjenta, zaopatruje się go w znak identyfikacyjny, na którym są zakodowane jego dane osobowe. 

Szczególny tryb postępowania wymagany jest również w sytuacji, kiedy ze względu na stan pacjenta przyjmowanego do szpitala, obowiązek zaopatrzenia go w znak identyfikacyjny musi ustąpić pierwszeństwa konieczności udzielania pomocy medycznej ratującej życie lub zdrowie pacjenta. Opaska ze znakiem identyfikacyjnym jest zakładana pacjentowi po udzieleniu niezbędnej pomocy (§ 2 ust. 4).

Rozporządzenie reguluje także aspekt zaopatrywania w znak identyfikacyjny noworodka urodzonego w szpitalu. Ustawa nie różnicuje sytuacji tej grupy pacjentów, jednak z uwagi na fakt, iż noworodki urodzone w szpitalu nie są do niego przyjmowane, jak inni pacjenci, zasadnym jest wprowadzenie regulacji doprecyzowującej. Stąd przepis stanowiący, że noworodek urodzony w szpitalu jest zaopatrywany w znak identyfikacyjny niezwłocznie po urodzeniu, w obecności matki lub innej osoby bliskiej lub opiekuna faktycznego, chyba że przebieg porodu na obecność matki nie pozwala. 

W rozporządzeniu przewidziano również sposób postępowania w przypadku, gdy nie jest możliwe lub nie jest wskazane umieszczenie opaski ze znakiem identyfikacyjnym na nadgarstku albo w okolicy kostki kończyny dolnej dziecka, które nie ukończyło 6 roku życia, w tym noworodka. W takiej sytuacji wykonuje się zdjęcie dziecka, które dołącza się do indywidualnej dokumentacji medycznej. Dodatkowo, ww. zdjęcie umieszcza się, za zgodą matki, osoby bliskiej lub opiekuna faktycznego, w widocznym miejscu na łóżku albo inkubatorze tak, aby możliwe było szybkie i prawidłowe ustalenie tożsamości dziecka. 

Opaska ze znakiem identyfikacyjnym powinna być założona w taki sposób, aby uniemożliwiać jej zsunięcie się albo zdejmowanie przez pacjenta (§ 4 ust. 3). W przypadku stwierdzenia braku opaski albo jej zniszczenia w taki sposób, że ustalenie tożsamości pacjenta nie jest możliwe, należy potwierdzić tożsamość pacjenta i założyć mu nową opaskę ze znakiem identyfikacyjnym (§ 8).

 

 

Źródło: RCL

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20240000513

zdjęcie: adobe stock

 

 

 


KOMENTARZE
Dodaj komentarz
Usługi i zabiegi
wszystkie
330
koronawirus
28
pandemia
24
szczepienia
18
lista refundacyjna
16
Narodowy Program Szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2
16
covid-19
15
epidemia
14
raport nik
12
nik
10
kalendarz szczepień
10
reforma
10
szczepienia przeciw COVID-19
9
gif
7
wycofane z obrotu
7
centra zdrowia psychicznego
7
zdrowie psychiczne
6
rak płuca
6
ratownictwo medyczne
6
raporty
5
dokumentacja
5
psychoterapia
5
psychiatria dzieci i młodzieży
5
krew
4
przetaczanie krwi
4
pielęgniarka poz
4
depresja
4
HPV
4
recepty
4
e-recepta
4
wynagrodzenie
4
program kształcenia
4
choroby psychiczne
4
projekty ustaw
3
pielęgniarka systemu
3
konferencja
3
ustawa
3
onkologia
3
egzamin
3
krwiodawstwo
3
rozporządzenie
3
poz
3
położna poz
3
projekt rozporządzenia
3
choroby płuc
3
badania kliniczne
3
leki 75+
3
zdrowie psychiczne
3
szpital psychiatryczny
3
porada
3
psychiatria dziecięca
3
oddział psychiatryczny
3
system opieki
3
grypa
3
kwarantanna
3
terapia uzaleźnień
3
e-skierowanie
3
reforma szpitalnictwa
3
choroba zwyrodnieniowa stawów
3
choroby zwyrodnieniowe
3
patronat medialny
3
podwyżki
2
nfz
2
uzależnienie
2
alkoholizm
2
ból
2
praca
2
transplantacja
2
wyroby medyczne
2
rak piersi
2
geriatria
2
młodzież
2
działania niepożądane
2
pielęgniarstwo
2
konkurs
2
współuzależnienie
2
pochp
2
badania naukowe w pielęgniarstwie
2
strategia
2
ciąża
2
badania genetyczne
2
starzenie się
2
nowotwór
2
stwardnienie rozsiane
2
e-zdrowie
2
senior
2
choroby serca
2
otyłość
2
choroba parkinsona
2
wytyczne
2
dzieci
2
hematologia
2
polityka lekowa
2
rak jelita grubego
2
normy zatrudnienia
2
udar mózgu
2
urlop szkoleniowy
2
uzależnienia
2
karta zgonu
2
rehabilitacja
2
leki na cukrzycę
2
pracodawca
2
morfologia
2
e-recepty
2
diagnoza
2
testy
2
przeszczepy
2
specjalizacja
2
zabieg operacyjny
2
rak jajnika
2
Optymalizacja materiału tkankowego
2
narkomania
2
e-porada
2
teleporada
2
wymaz
2
patomorforfologia
2
przeszczep serca
2
Nauka przeciw pandemii
2
hemofilia
2
choroby rzadkie
2
oddychamy.online
2
chirurgia bariatryczna
2
samobójstwa
2
zapalenie stawów
2
leki bezpłatne
2
udar
1
prawo
1
karta pacjenta
1
rzecznik
1
mammografia
1
pielęgniarka szkolna
1
politycy
1
transfuzja
1
książka transuzji
1
młoda pielęgniarka
1
powołanie
1
mięśniaki
1
macica
1
badanie serca
1
badanie epidemiologiczne w pielęgniarstwie
1
stomatologia dziecięca
1
symulacja medyczna
1
instrumentariuszki
1
cukrzyca
1
HIV
1
choroba alzheimera
1
standard
1
opieka okołoporodowa
1
Nobel medycyna
1
zlecenia lekarskie
1
choroby wątroby
1
WHO
1
ankieta
1
tętniak aorty brzusznej
1
alergia
1
dopalacze
1
narkotyki
1
rotawirus
1
zakażenie szpitalne
1
prawa pacjenta
1
spotkania autorskie
1
opinia konsultanta
1
zdrowie publiczne
1
choroby zawodowe
1
schizofrenia
1
przeszczep szpiku
1
programy edukacyjne
1
przeszczep nerki
1
działalność lecznicza
1
SOR
1
niewydolność serca
1
komunikat bezpieczeństwa
1
depresja poporodowa
1
choroby mózgu
1
padaczka
1
kolonoskopia
1
rak prostaty
1
odwiedziny
1
wstrzymane w obrocie
1
rzs
1
badanie piersi
1
zapalenie płuc
1
AIDS
1
dawca szpiku
1
platforma
1
opiekun
1
endproteza
1
staw ramienny
1
leki wziewne
1
kobieta
1
szkodliwe picie
1
ból przewlekły
1
rak szyjki macicy
1
kleszcze
1
wypis
1
agresja
1
profilaktyka 40 plus
1
profilaktyka
1
informatyzacja
1
jaskra
1
jeden etat
1
histerectomia
1
bilans dziecka
1
borelioza
1
neuron
1
podawanie leków
1
informacja medyczna
1
webinar
1
rozmaz
1
zgon pacjenta
1
autyzm
1
praktyki zawodowe
1
nowe metody operacyjne
1
rehabilitacja oddechowa
1
wady postawy
1
choroba niedokrwienna serca
1
lekomania
1
osocze
1
poronienie
1
wady serca
1
stwardnienie zanikowe boczne
1
przeszczep płuc
1
ablacja
1
białaczka
1
rak macicy
1
choroba afektywno-dwubiegunowa
1
promieniowanie
1
endometrioza
1
badanie krwi
1
choroby kręgosłupa
1
rreforma
1
cukrtzyca
1
centra opieki
1
zaburzenia rytmu
1
siatka płac
1
kwalifikacje
1
komisja zdrowia
1
button
close
SPECJALNOŚCI