2016-11-23

Kodeks Etyki Zawodowej Pielęgniarki i Położnej

Ustawy i rozporządzenia określają normy prawne, w jakich działa nasz zawód. Normy etyczne i moralne określa Kodeks Etyki Zawodowej Pielęgniarki i Położnej.


Pierwszy polski kodeks etyki zawodowej pod tytułem „Zasady etyki zawodowej polskiej pielęgniarki i położnej” został uchwalony przez Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie w 1973 r.  

Po 22 latach, w 1995 roku na II Zjeździe Pielęgniarek i Położnych przyjęto druga wersję kodeksu pod tytułem: „Kodeks etyki zawodowej polskiej pielęgniarki i położnej”.


Obecna, trzecia wersja kodeksu została przyjęta 9 grudnia 2003 roku w trakcie IV Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych.

KOMENTARZE
Dodaj komentarz
button
close
SPECJALNOŚCI