2020-06-30Pielęgniarstwo ogólnePielęgniarstwo chirurgicznePielęgniarstwo internistycznePielęgniarstwo psychiatryczne

Jak podawać Xeplion - film instruktażowy

Co to jest Xeplion?

Xeplion to atypowy lek przeciwpsychotyczny, aktywny metabolit rysperydonu, pochodna benzizoksazolu. Xeplion jest wskazany w leczeniu podtrzymującym schizofrenii u stabilnych dorosłych pacjentów leczonych paliperydonem lub rysperydonem.

Materiał prezentuje sposób podania preparatu Xeplion, zawiesina. W filmie znajdziemy opis preparatu, opis zawartości opakowania, opis dróg podania leku w zależności od rodzaju zestawu będącego w opakowaniu (kolor igły - droga podania leku).

Szczegółowo rozróżniono i opisano sposób przygotowania i podawania dawki inicjującej w zależności od czasu trwania leczenia (zgodnie ze zleceniem lekarza). W filmie nie pominięto również zaleceń dotyczących podawania dawek podtrzymujących.


[videobox]


Film szczególnie przeznaczony dla pielęgniarek pracujących na oddziałach psychiatrycznych.
Tekst przygotowany przez redakcję portalu

Film pozyskany dzięki współpracy z firmą Janssen.

KOMENTARZE
Dodaj komentarz
button
close
SPECJALNOŚCI