2019-12-11Pielęgniarstwo ogólnePielęgniarstwo chirurgicznePielęgniarstwo internistycznePielęgniarstwo diabetologicznePielęgniarstwo pediatrycznePielęgniarstwo kardiologicznePielęgniarstwo psychiatrycznePielęgniarstwo neurologicznePielęgniarstwo rodzinnePielęgniarstwo opieki długoterminowejPielęgniarstwo ginekologicznePielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opiekiPielęgniarstwo onkologicznePielęgniarstwo operacyjnePielęgniarstwo opieki paliatywnejPielęgniarstwo ratunkowePielęgniarstwo transplantacyjnePielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowaniaPielęgniarstwo neonatologicznePielęgniarstwo nefrologicznePielęgniarstwo epidemiologiczneOchrona zdrowia pracującychPołożnictwoOrganizacja i zarządzaniePielęgniarstwo geriatryczne

Pielęgniarki podsumowały współpracę z Ministerstwem Zdrowia

Pielęgniarki spotkały się w poniedziałek, 9 grudnia z ministrem zdrowia. Tematem rozmów była realizacja zobowiązań wynikających z Porozumienia z 9 lipca 2018 r. oraz bieżące sprawy związanych z wykonywaniem zawodu pielęgniarki i zawodu położnej w Polsce.

 

W spotkaniu poza ministrem zdrowia uczestniczyli również: Józefa Szczurek-Żelazko – Wiceminister Zdrowia, Greta Kanownik- Dyrektor Departamentu Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia, Andrzej Niedzielski – Prezes NFZ.

Samorząd pielęgniarek i położnych reprezentowały: Zofia Małas – Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych,Mariola Łodzińska – Wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

Z ramienia Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych pielęgniarki i położne reprezentowały: Krystyna Ptok- Przewodnicząca, Longina Kaczmarska – Wiceprzewodnicząca OZZPiP, Zdzisław Bujas – Wiceprzewodniczący OZZPiP oraz Grzegorz Wróbel – Radca Prawny OZZPiP

 

Przedmiotem spotkania była realizacja zobowiązań wynikających z Porozumienia z dnia 09-07-2018r. oraz bieżących spraw związanych z wykonywaniem zawodu pielęgniarki i zawodu położnej w Polsce.

 

Strona społeczna zgłosiła następujące problemy które powstały w związku z realizacji zawartego Porozumienia. W zakresie wynagrodzeń zgłoszono:

 • nierespektowanie przez większość świadczeniodawców zasad przekazywania środków otrzymywanych z NFZ na podstawie OWU na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wytycznymi MZ z dnia 05-03-2019r.
 • brak kontroli świadczeniodawców – żaden z organów Państwa nie chce prowadzić kontroli świadczeniodawców w zakresie prawidłowości stosowania procedury podziału środków na wynagrodzenia pielęgniarek i położnych oraz w zakresie prawidłowości pokrywania tylko tych pochodnych, które wynikają z przepisów rozporządzenia oraz wytycznych MZ z dnia 05-03-2019r.
 • brak systematycznej realizacji ustaleń wzrostu wynagrodzeń dla pielęgniarek w jednostkach podległych i nadzorowanych przez MZ oraz w stacjach sanitarno-epidemiologicznych – finansowanych z budżetu państwa.
 • brak prac nad dokumentem w sprawie przekazywania do świadczeniodawców środków z NFZ na wynagrodzenia pielęgniarek i położnych po 01-04-2020r.

 

W zakresie wynagrodzeń ponadto poruszono sprawę pilnej nowelizacji ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych polegającej na zmianie współczynnika pracy który obecnie wynosi 0,64 i dotyczy znacznej grupy pielęgniarek i położnych oraz wejścia w życie przepisów dotyczących w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę gdzie minimalne wynagrodzenie będzie wynosiło 2600 zł, bez wliczania dodatku za staż pracy.

 

W zakresie norm zatrudnienia zgłoszono:

 • brak wdrożenia w wielu podmiotach norm które już obowiązują od 1 -01-2019r. w lecznictwie szpitalnym,
 • brak wyników kontroli w podmiotach zgłoszonych do kontroli,
 • brak realizacji wniosku złożonego do Ministra Zdrowia w formie wspólnego Stanowiska OZZPiP
 • NRPiP zgłosiła konieczność przeprowadzenia kontroli w podmiotach leczniczych wg obowiązujących nowych wskaźników
 • brak działań MZ nad normami w pozostałych rodzajach świadczeń tj, opieki długoterminowej, paliatywnej, leczenia uzdrowiskowego, rehabilitacji leczniczej, AOS, Dializ.

W ramach programu dla uczelni postulowano i zgłoszono:

 • stypendia dla studentów i absolwentów studiów w pierwszych latach zatrudnienia oraz dla opiekunów:
 • brak informacji ze strony MZ w zakresie finansowania pracy pielęgniarek i położnych podejmujących role opiekunów dla studentów i osób rozpoczynających pracę w zawodzie w szkołach kształcących w zawodzie pielęgniarki i w zawodzie położnej.

 

W kwestii porady pielęgniarskiej i położniczej zwrócono uwagę nabrak wyceny i wejścia wżycie kontraktowania porady pielęgniarskiej, położniczej przez świadczeniodawców.

 

W kwestii urlopu szkoleniowego:

 • zgłoszono problemy związane z uzyskaniem przez pielęgniarki, położne urlopu szkoleniowego (pracodawcy , nie chcą udzielać urlopu szkoleniowego lub odmawiają jego udzielenia w pełnym przysługującym wymiarze. Dotyczy to głównie sytuacji podnoszenia kwalifikacji zawodowych w formach kształcenia podyplomowego.

 

Zwrócono również uwagę na braku działań ze strony MZ w zakresie zmiany zasad przeprowadzania konkursów w podmiotach leczniczych, pomimo złożonych propozycji w listopadzie 2018 r. przez NRPiP oraz OZZPiP.

 

Przedstawiciele OZZPiP oraz NRPiP podczas spotkania wnioskowali po raz kolejny do  MZ w kwestii  pilnych  działań o zwiększenie nakładów finansowych na ochronę zdrowia.  Obecne zasady związane z dochodzeniem wzrostu nakładów do docelowego poziomu PKB jest zbyt wolne i nie gwarantuje właściwego finansowania podmiotów leczniczych, a co za tym idzie niewłaściwego wynagradzania wszystkich grup pracowniczych. Wpływa to na utrudnianie dostępu do świadczeń pacjentom oraz refundacji procedur wysokospecjalistycznych i leków.


Minister Zdrowia w odpowiedzi na zgłoszone problemy zobowiązał się do ich rozwiązania do połowy stycznia 2020r. i wskazał termin kolejnego spotkania podsumowującego realizację Porozumienia w tygodniu 20-24.01.2020 r.

 

 

Źródło: www.nipip.pl

 

 

 

 

 

KOMENTARZE
Dodaj komentarz
Usługi i zabiegi
wszystkie
505
nik
24
epidemia
16
szczepienia
13
wycofane z obrotu
13
koronarowirus
13
raporty
11
gif
11
kalendarz szczepień
10
symulacja medyczna
10
lista refundacyjna
9
podwyżki
8
pandemia
8
dokumentacja
7
projekty ustaw
6
wyroby medyczne
5
pielęgniarka poz
5
ustawa
4
uzależnienie
4
pielęgniarka szkolna
4
cukrzyca
4
studia pielęgniarskie
4
studia
4
alkoholizm
3
młodzież
3
rozporządzenie
3
badania naukowe w pielęgniarstwie
3
projekt rozporządzenia
3
ratownictwo medyczne
3
SOR
3
recepty
3
stypendia
3
normy zatrudnienia
3
wynagrodzenie
3
koronawirus
3
pielęgniarka systemu
2
prawo
2
żywienie
2
nfz
2
ból
2
praca
2
politycy
2
reforma
2
młoda pielęgniarka
2
pielęgniarstwo
2
konkurs
2
poz
2
położna poz
2
strategia
2
prawa pacjenta
2
zdrowie publiczne
2
badania kliniczne
2
leki 75+
2
dzieci
2
braki leków
2
zdrowie psychiczne
2
urlop szkoleniowy
2
e-recepta
2
leki na cukrzycę
2
pracodawca
2
e-recepty
2
system opieki
2
udar
1
zdrowie psychiczne
1
apteki
1
karta pacjenta
1
transplantacja
1
rzecznik
1
egzamin
1
zakażenie
1
mammografia
1
rak piersi
1
geriatria
1
dzieci
1
populacja
1
Polska
1
krew
1
przetaczanie krwi
1
krwiodawstwo
1
transfuzja
1
książka transuzji
1
działania niepożądane
1
powołanie
1
współuzależnienie
1
pielęgniarka anestezjologiczna
1
badanie serca
1
kardiologia
1
pielęgniarka kardiologiczna
1
badanie epidemiologiczne w pielęgniarstwie
1
deklaracja wyboru
1
program e-learningowy
1
stomatologia dziecięca
1
ciąża
1
HIV
1
badania genetyczne
1
leczenie ran
1
starzenie się
1
standard
1
opieka okołoporodowa
1
niepełnosprawni
1
odra
1
WHO
1
zaburzenia słuchu
1
ankieta
1
program przesiewowy
1
e-zdrowie
1
mastektomia
1
rotawirus
1
zakażenie szpitalne
1
spotkania autorskie
1
depresja
1
badania sportowe
1
gruźlica
1
HPV
1
łuszczyca
1
choroby skóry
1
senior
1
gis
1
otyłość
1
programy edukacyjne
1
nowotwory krwi
1
karmienie piersią
1
polityka lekowa
1
implant ślimakowy
1
wstrzymane w obrocie
1
AIDS
1
opinia prawna
1
dawca szpiku
1
uzależnienia
1
platforma
1
rejestracja
1
kampania
1
nadwaga
1
porada
1
metformina
1
realizacja zleceń
1
umowy elektroniczne
1
virus
1
testy
1
przeszczepy
1
agresja
1
specjalizacja
1
program kształcenia
1
grypa
1
profilaktyka 40 plus
1
profilaktyka
1
informatyzacja
1
button
close
SPECJALNOŚCI