2019-05-09Pielęgniarstwo ogólnePielęgniarstwo chirurgicznePielęgniarstwo internistycznePielęgniarstwo diabetologicznePielęgniarstwo pediatrycznePielęgniarstwo kardiologicznePielęgniarstwo psychiatrycznePielęgniarstwo neurologicznePielęgniarstwo rodzinnePielęgniarstwo opieki długoterminowejPielęgniarstwo ginekologicznePielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opiekiPielęgniarstwo onkologicznePielęgniarstwo operacyjnePielęgniarstwo opieki paliatywnejPielęgniarstwo ratunkowePielęgniarstwo transplantacyjnePielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowaniaPielęgniarstwo neonatologicznePielęgniarstwo nefrologicznePielęgniarstwo epidemiologiczneOchrona zdrowia pracującychPołożnictwoOrganizacja i zarządzaniePielęgniarstwo geriatryczne

Komunikat w sprawie wykazu priorytetowych dziedzin specjalizacji dla pielęgniarek i położnych, które będą mogły uzyskać dofinansowanie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w 2019 r.

Wykaz priorytetowych dziedzin specjalizacji dla pielęgniarek i położnych, które będą mogły uzyskać dofinansowanie w 2019 r. z podziałem na województwa oraz z uwzględnieniem liczby miejsc szkoleniowych i edycji w województwie.

Ministerstwo Zdrowia prezentuje wykaz priorytetowych dziedzin szkoleń specjalizacyjnych dla pielęgniarek i położnych, które będą mogły uzyskać dofinansowanie w 2019 ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Wykaz ten będzie stanowił podstawę do określenia przedmiotu zamówienia w tegorocznych postępowaniach przetargowych dotyczących wyboru organizatorów kształcenia prowadzących szkolenia specjalizacyjne dla pielęgniarek i położnych.


Wykaz priorytetowych dziedzin specjalizacji dla pielęgniarek i położnych, które będą mogły uzyskać dofinansowanie w 2019 r. z podziałem na województwa oraz z uwzględnieniem liczby miejsc szkoleniowych i edycji w województwie

Województwo

Liczba miejsc/
edycji

Lp.

 

Priorytetowe dziedziny szkoleń specjalizacyjnych dla pielęgniarek 
i położnych, które będą mogły uzyskać dofinansowanie w 2019 r.

dolnośląskie

 

 

 

200

/

8

 

1.      

Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek

2.      

Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek 

3.      

Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek

4.      

Pielęgniarstwo opieki długoterminowej dla pielęgniarek

5.      

Pielęgniarstwo opieki paliatywnej dla pielęgniarek

6.      

Pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek 

7.      

Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek 

8.      

Pielęgniarstwo neonatologiczne dla pielęgniarek i położnych

9.      

R. Pielęgniarstwo geriatryczne dla pielęgniarek REZERWA

10.    

R. Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek REZERWA

kujawsko-pomorskie

 

 

75

/

3

1.               

Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek 

2.               

Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek 

3.               

Pielęgniarstwo opieki długoterminowej dla pielęgniarek

4.

R. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek REZERWA

5.

R. Pielęgniarstwo epidemiologiczne dla pielęgniarek i położnych REZERWA

lubelskie

 

125

/

5

1.             

Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek

2.             

Pielęgniarstwo pediatryczne dla pielęgniarek

3.              

Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek

4.              

Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek

5.              

Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek

6.              

R. Pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarekREZERWA

7.              

R. Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze dla położnych REZERWA

 

lubuskie

 

50

/

2

8.             1.

Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek

9.             2.

Pielęgniarstwo opieki długoterminowej dla pielęgniarek

10.          3.

R Pielęgniarstwo onkologicznie dla pielęgniarek REZERWA

11.          4.

R Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze dla położnych REZERWA

łódzkie

 

 

 

 

175

/

7

12.          1.

Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek

13.          2.

Pielęgniarstwo geriatryczne dla pielęgniarek

14.          3.

Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek 

15.          4.

Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek

16.          5.

Pielęgniarstwo opieki długoterminowej dla pielęgniarek 

17.          6.

Pielęgniarstwo epidemiologiczne dla pielęgniarek i położnych

18.          7.

Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze dla położnych

19.          8.

R. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek REZERWA

20.          9.

R. Pielęgniarstwo onkologiczne dla pielęgniarek REZERWA

małopolskie

 

 

 

175

/

7

21.          1.

Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek

22.          2.

Pielęgniarstwo onkologiczne dla pielęgniarek

23.          3.

Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek 

24.          4.

Pielęgniarstwo opieki długoterminowej dla pielęgniarek 

25.          5.

Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek 

26.          6.

Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze dla położnych

27.          7.

Pielęgniarstwo neonatologiczne dla pielęgniarek i położnych

28.          8.

R Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek REZERWA

29.          9.

R Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych REZERWA         mazowieckie

 

325

/

13

 

 

 

 

30.          1.

Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek  

31.          2.

Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek 

32.          3.

Pielęgniarstwo geriatryczne dla pielęgniarek 

33.          4.

Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek 

34.          5.

Pielęgniarstwo onkologiczne dla pielęgniarek

35.          6.

Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek

36.          7.

Pielęgniarstwo opieki długoterminowej dla pielęgniarek

37.          8.

Pielęgniarstwo pediatryczne dla pielęgniarek  

38.          9.

Pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek

39.          10.

Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek

40.          11.

Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze dla położnych

41.          12.

Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych

42.          13.

Pielęgniarstwo neonatologiczne dla pielęgniarek i położnych 

43.          14.

R Pielęgniarstwo opieki paliatywnej dla pielęgniarek REZERWA

44.          15.

R Ochrona zdrowia pracujących dla pielęgniarek REZERWA

45.          16.

R Pielęgniarstwo epidemiologiczne dla pielęgniarek i położnych REZERWA

opolskie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

/

4

46.          1.

Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek

47.          2.

Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek 

48.          3.

Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek

49.          4. 

Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych

50.          5.

R Pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek  REZERWA

51.          6.

R Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek  REZERWA

podkarpackie

 

 

150

/

6

52.          1.

Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek

53.          2.

Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek

54.          3.

Pielęgniarstwo opieki długoterminowej dla pielęgniarek 

55.          4.

Pielęgniarstwo pediatryczne dla pielęgniarek

56.          5.

Pielęgniarstwo epidemiologiczne dla pielęgniarek i położnych

57.          6.

Pielęgniarstwo neonatologiczne dla pielęgniarek i położnych

58.          7.

R Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek  REZERWA

59.          8.

R Pielęgniarstwo onkologiczne dla pielęgniarek REZERWA

 

podlaskie

 

75

/

3

60.          1.

Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek

61.          2.

Pielęgniarstwo onkologiczne dla pielęgniarek

62.          3.

Pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek 

63.          4.

R Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek REZERWA

64.          5.

R Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze dla położnych REZERWA

pomorskie

 

 

150

/

6

65.          1.

Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek

66.          2.

Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek

67.          3.

Pielęgniarstwo pediatryczne dla pielęgniarek

68.          4.

Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek

69.          5.

Pielęgniarstwo epidemiologiczne dla pielęgniarek i położnych

70.          6.

Pielęgniarstwo neonatologiczne dla pielęgniarek i położnych

71.          7.

R. Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek REZERWA

72.          8.

R. Pielęgniarstwo geriatryczne dla pielęgniarek REZERWA

śląskie

 

 

 

 

 

 

350

/

14

 

73.          1.

Pielęgniarstwo  anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek

74.          2.

Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek 

75.          3.

Pielęgniarstwo geriatryczne dla pielęgniarek

76.          4.

Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek 

77.          5.

Pielęgniarstwo onkologiczne dla pielęgniarek 

78.          6.

Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek 

79.          7.

Pielęgniarstwo opieki długoterminowej dla pielęgniarek 

80.          8.

Pielęgniarstwo pediatryczne dla pielęgniarek 

81.          9.

Pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek 

82.          10.

Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek 

83.          11.

Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze dla położnych

84.          12.

Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych

85.          13.

Pielęgniarstwo epidemiologiczne dla pielęgniarek i położnych

86.          14.

Pielęgniarstwo neonatologiczne dla pielęgniarek i położnych

87.          15.

R. Pielęgniarstwo opieki paliatywnej dla pielęgniarek REZERWA

88.          16.

R. Ochrona zdrowia pracujących dla pielęgniarek REZERWA

świętokrzyskie

 

 

125

/

5

89.          1.

Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek 

90.          2.

Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek 

91.          3.

Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek 

92.          4.

Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek

93.          5. 

Ochrona zdrowia pracujących dla pielęgniarek 

94.          5.

R. Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek REZERWA

95.          6.

R. Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze dla położnych REZERWA

warmińsko-mazurskie

 

100

/

4

96.          1.

Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek

97.          2.

Pielęgniarstwo geriatryczne dla pielęgniarek 

98.          3.

Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek 

99.          4.

Pielęgniarstwo neonatologiczne dla pielęgniarek i położnych

100.        5.

R. Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek REZERWA

101.        6.

R. Pielęgniarstwo pediatryczne dla pielęgniarek REZERWA

wielkopolskie

 

 

150

/

6

102.        1.

Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek 

103.        2.

Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek 

104.        3.

Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek 

105.        4.

Pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek 

106.        5.

  Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze dla położnych

107.        6.

Pielęgniarstwo neonatologiczne dla pielęgniarek i położnych 

108.        7.

R Pielęgniarstwo onkologiczne dla pielęgniarek REZERWA

109.        8.

R Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek REZERWA

zachodniopomorskie

 

100

/

4

110.        1.

Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek 

111.        2.

Pielęgniarstwo  chirurgiczne dla pielęgniarek 

112.        3.

Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek 

113.        4.

Pielęgniarstwo onkologiczne dla pielęgniarek 

114.        5.

R Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek REZERWA

115.        6.

R Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych REZERWA

 

 

     


źródło: www.mz.gov.pl

KOMENTARZE
Dodaj komentarz
Usługi i zabiegi
wszystkie
540
nik
25
epidemia
20
pandemia
16
szczepienia
13
wycofane z obrotu
13
raporty
12
koronawirus
12
gif
11
symulacja medyczna
11
kalendarz szczepień
10
lista refundacyjna
9
podwyżki
8
dokumentacja
7
projekty ustaw
6
wyroby medyczne
5
pielęgniarka poz
5
studia pielęgniarskie
5
studia
5
ustawa
4
uzależnienie
4
pielęgniarka szkolna
4
cukrzyca
4
alkoholizm
3
praca
3
młodzież
3
rozporządzenie
3
pielęgniarstwo
3
badania naukowe w pielęgniarstwie
3
projekt rozporządzenia
3
prawa pacjenta
3
ratownictwo medyczne
3
SOR
3
recepty
3
stypendia
3
normy zatrudnienia
3
wynagrodzenie
3
pracodawca
3
pielęgniarka systemu
2
udar
2
prawo
2
żywienie
2
nfz
2
ból
2
egzamin
2
rak piersi
2
politycy
2
reforma
2
młoda pielęgniarka
2
konkurs
2
poz
2
położna poz
2
strategia
2
zdrowie publiczne
2
badania kliniczne
2
leki 75+
2
programy edukacyjne
2
dzieci
2
braki leków
2
zdrowie psychiczne
2
urlop szkoleniowy
2
e-recepta
2
leki na cukrzycę
2
e-recepty
2
testy
2
system opieki
2
program kształcenia
2
profilaktyka
2
zdrowie psychiczne
1
apteki
1
karta pacjenta
1
transplantacja
1
rzecznik
1
zakażenie
1
mammografia
1
geriatria
1
populacja
1
Polska
1
krew
1
przetaczanie krwi
1
krwiodawstwo
1
transfuzja
1
książka transuzji
1
działania niepożądane
1
powołanie
1
współuzależnienie
1
pielęgniarka anestezjologiczna
1
badanie serca
1
kardiologia
1
pielęgniarka kardiologiczna
1
badanie epidemiologiczne w pielęgniarstwie
1
deklaracja wyboru
1
program e-learningowy
1
stomatologia dziecięca
1
ciąża
1
instrumentariuszki
1
HIV
1
badania genetyczne
1
leczenie ran
1
starzenie się
1
standard
1
opieka okołoporodowa
1
nowotwór
1
niepełnosprawni
1
odra
1
WHO
1
zaburzenia słuchu
1
ankieta
1
program przesiewowy
1
e-zdrowie
1
mastektomia
1
rotawirus
1
zakażenie szpitalne
1
spotkania autorskie
1
depresja
1
badania sportowe
1
gruźlica
1
HPV
1
łuszczyca
1
choroby skóry
1
senior
1
gis
1
choroby serca
1
otyłość
1
nowotwory krwi
1
karmienie piersią
1
polityka lekowa
1
implant ślimakowy
1
wstrzymane w obrocie
1
AIDS
1
udar mózgu
1
opinia prawna
1
dawca szpiku
1
uzależnienia
1
platforma
1
rejestracja
1
kampania
1
nadwaga
1
porada
1
metformina
1
realizacja zleceń
1
umowy elektroniczne
1
virus
1
przeszczepy
1
agresja
1
specjalizacja
1
grypa
1
profilaktyka 40 plus
1
informatyzacja
1
zabieg operacyjny
1
zalecenia
1
jeden etat
1
obrzęk limfatyczny
1
ubezpieczenie
1
kwarantanna
1
rzecznik
1
apel
1
button
close
SPECJALNOŚCI