2016-10-28Pielęgniarstwo ogólnePielęgniarstwo chirurgicznePielęgniarstwo internistycznePielęgniarstwo diabetologicznePielęgniarstwo pediatrycznePielęgniarstwo kardiologicznePielęgniarstwo psychiatrycznePielęgniarstwo neurologicznePielęgniarstwo rodzinnePielęgniarstwo opieki długoterminowejPielęgniarstwo ginekologicznePielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opiekiPielęgniarstwo onkologicznePielęgniarstwo operacyjnePielęgniarstwo opieki paliatywnejPielęgniarstwo ratunkowePielęgniarstwo transplantacyjnePielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowaniaPielęgniarstwo neonatologicznePielęgniarstwo nefrologicznePielęgniarstwo epidemiologiczneOchrona zdrowia pracujących

Spada liczba pielęgniarek i położnych. Kto zatrzyma regres?

Prognozy na lata 2015-2025 przewidują  systematyczne zmniejszanie liczby zarejestrowanych pielęgniarek i położnych oraz - mimo spadku liczby populacji społeczeństwa polskiego - brak wzrostu wskaźnika zatrudnionych pielęgniarek na tysiąc mieszkańców. Wskaźnik ulegnie regresowi z powodu większego tempa ubytku pielęgniarek niż ubytku naturalnego ludności.

 – W kontekście sytuacji demograficznej i epidemiologicznej społeczeństwa polskiego istnieje zagrożenie dla możliwości realizacji świadczeń zdrowotnych w systemie ochrony zdrowia w Polsce w związku z prognozą liczby pielęgniarek i położnych w Polsce – alarmuje NRPiP.

Wzrost odnotowuje natomiast średnia… wieku. Zwiększa się sukcesywnie od 2009 r., w roku 2014 wynosząc 48,43 lata. Struktura wiekowa pielęgniarek zarejestrowanych w Centralnym Rejestrze Pielęgniarek i Położnych pokazuje dominację pracownic powyżej 65 roku życia,  z niewielką, najmłodszą grupą kobiet w wieku 21-25 lat. W pielęgniarstwie brakuje świeżej krwi, a schedy po starszych koleżankach zwyczajnie nie ma komu przejmować.

MZ wie o problemie, uruchamiając takie projekty jak zmiany w stażu adaptacyjnym dla cudzoziemców ubiegających się o przyznanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej. W myśl ustawy pielęgniarki i położne z zagranicy – również te ze statusem uchodźcy - mogłyby otrzymać prawo wykonywania zawodu na stałe lub na czas określony nie po 12 miesiącach stażu adaptacyjnego, a po 6. MZ chce w ten sposób zachęcić cudzoziemców do pracy na polskiej ziemi. 

To tylko jeden z pomysłów na powstrzymanie regresu. Ponadto NRiP zaleca:

- zabezpieczenie możliwości realizacji obowiązku kształcenia ustawicznego pielęgniarek i położnych,

- uregulowanie kwestii minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych wymaganych przy udzielaniu świadczeń w poszczególnych zakresach będących przedmiotem kontraktowania przez NFZ (w szczególności świadczeń udzielanych w trybie całodobowym) oraz ich ujednolicenia dla wszystkich podmiotów udzielających świadczeń finansowanych ze środków publicznych. 

Rada sugeruje też prowadzenie kampanii informującej o działaniach rządowych na rzecz niwelowania konsekwencji braku pielęgniarek i położnych dla zabezpieczenia społeczeństwa w świadczenia zdrowotne oraz ustalenie minimalnej liczby specjalistów w poszczególnych dziedzinach pielęgniarstwa i położnictwa dla każdego województwa.

Niezbędna jest również analiza zapotrzebowania na pielęgniarki i położne o określonych specjalnościach, wynikających z wymagań kwalifikacyjnych i dostępności określonych przepisami rozporządzeń Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych, będących podstawą do wypracowywania „Katalogu priorytetowych dziedzin szkolenia specjalizacyjnego”.

KOMENTARZE
Dodaj komentarz
Usługi i zabiegi
wszystkie
565
nik
26
epidemia
24
pandemia
21
koronawirus
17
szczepienia
14
wycofane z obrotu
14
raporty
12
gif
12
kalendarz szczepień
11
symulacja medyczna
11
lista refundacyjna
10
podwyżki
8
dokumentacja
7
pielęgniarka poz
7
projekty ustaw
6
alkoholizm
5
wyroby medyczne
5
młodzież
5
studia pielęgniarskie
5
studia
5
ustawa
4
uzależnienie
4
pielęgniarka szkolna
4
położna poz
4
badania naukowe w pielęgniarstwie
4
projekt rozporządzenia
4
cukrzyca
4
recepty
4
praca
3
rozporządzenie
3
pielęgniarstwo
3
współuzależnienie
3
poz
3
ciąża
3
prawa pacjenta
3
badania kliniczne
3
dzieci
3
ratownictwo medyczne
3
SOR
3
zdrowie psychiczne
3
stypendia
3
normy zatrudnienia
3
uzależnienia
3
e-recepta
3
wynagrodzenie
3
pracodawca
3
porada
3
e-recepty
3
program kształcenia
3
profilaktyka
3
covid-19
3
kwarantanna
3
pielęgniarka systemu
2
udar
2
prawo
2
zdrowie psychiczne
2
żywienie
2
nfz
2
ból
2
egzamin
2
rak piersi
2
politycy
2
reforma
2
młoda pielęgniarka
2
konkurs
2
strategia
2
badania genetyczne
2
choroby płuc
2
zdrowie publiczne
2
leki 75+
2
programy edukacyjne
2
braki leków
2
urlop szkoleniowy
2
leki na cukrzycę
2
alkoholizm kobiet
2
testy
2
system opieki
2
grypa
2
raport nik
2
psychoterapia
2
e-porada
2
apteki
1
karta pacjenta
1
transplantacja
1
rzecznik
1
onkologia
1
zakażenie
1
mammografia
1
geriatria
1
populacja
1
Polska
1
krew
1
przetaczanie krwi
1
krwiodawstwo
1
transfuzja
1
książka transuzji
1
działania niepożądane
1
powołanie
1
pochp
1
rak płuca
1
pielęgniarka anestezjologiczna
1
badanie serca
1
kardiologia
1
pielęgniarka kardiologiczna
1
badanie epidemiologiczne w pielęgniarstwie
1
deklaracja wyboru
1
program e-learningowy
1
stomatologia dziecięca
1
instrumentariuszki
1
HIV
1
leczenie ran
1
starzenie się
1
standard
1
opieka okołoporodowa
1
nowotwór
1
niepełnosprawni
1
odra
1
WHO
1
zaburzenia słuchu
1
ankieta
1
tętniak aorty brzusznej
1
program przesiewowy
1
e-zdrowie
1
mastektomia
1
narkotyki
1
rotawirus
1
zakażenie szpitalne
1
spotkania autorskie
1
depresja
1
badania sportowe
1
gruźlica
1
HPV
1
łuszczyca
1
choroby skóry
1
senior
1
gis
1
choroby serca
1
otyłość
1
nowotwory krwi
1
karmienie piersią
1
polityka lekowa
1
rak jelita grubego
1
implant ślimakowy
1
szpital psychiatryczny
1
wstrzymane w obrocie
1
AIDS
1
udar mózgu
1
opinia prawna
1
dawca szpiku
1
platforma
1
karta zgonu
1
rejestracja
1
kampania
1
nadwaga
1
morfologia
1
metformina
1
realizacja zleceń
1
kobieta
1
umowy elektroniczne
1
virus
1
psychiatria dziecięca
1
oddział psychiatryczny
1
przeszczepy
1
agresja
1
specjalizacja
1
profilaktyka 40 plus
1
informatyzacja
1
zabieg operacyjny
1
zalecenia
1
jeden etat
1
bilans dziecka
1
Optymalizacja materiału tkankowego
1
obrzęk limfatyczny
1
ubezpieczenie
1
rzecznik
1
apel
1
webinar
1
rozmaz
1
zgon pacjenta
1
autyzm
1
mapy potrzeb zdrowoynych
1
praktyki zawodowe
1
narkomania
1
terapia uzaleźnień
1
rehabilitacja oddechowa
1
powikłania
1
wady postawy
1
teleporada
1
button
close
SPECJALNOŚCI