2016-11-17
M S

Minister Zdrowia podsumowuje pierwszy rok rządów

W trakcie wczorajszej konferencji prasowej podsumowującej prace rządu Minister Zdrowia przedstawił sprawozdanie z pracy swojego resortu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze sukcesy MZ:

Projekt 75+

W swoim wystąpieniu minister podkreślił, że podczas pierwszego roku pracy rządu zrealizowana została zapowiedź wprowadzenia bezpłatnych leków dla seniorów. Osoby, które ukończyły 75. rok życia mają prawo do bezpłatnych leków, znajdujących się na liście refundacyjnej. Obecnie na liście znajduje się 1149 pozycji, są to leki stosowane w większości chorób wieku podeszłego. Przez pierwsze półtora miesiąca funkcjonowania programu skorzystało z niego 1,1 mln osób, którym wydano ponad 4 mln opakowań bezpłatnych leków.

Zwiększenie dostępności lekówPodczas pierwszego roku działalności MZ pod kierownictwem ministra Konstantego Radziwiłła na listę leków refundowanych wprowadzono 23 nowe  substancje czynne, stosowane w leczeniu wielu ciężkich chorób. W ostatnim roku minister wydał również zgodę na refundację kanabinoidów dla dzieci i dorosłych w padaczce lekoopornej.

Powszechny dostęp do podstawowej opieki zdrowotnejMinister Zdrowia Konstanty Radziwiłł wywiązuje się z zapowiedzi wprowadzenia powszechnego dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej.  „Od 1 stycznia każdy potrzebujący pomocy będzie mógł bez obaw o negatywną weryfikację w tzw. eWUŚ udać się do lekarza rodzinnego” – zapowiedział minister zdrowia.

IOWISZNowa ustawa  tworząca Instrument Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia pozwoli na skierowanie strumienia inwestycji tam, gdzie jest on rzeczywiście potrzebny. Mapy potrzeb zdrowotnych oraz IOWISZ pozwolą na racjonalizację procesu inwestycyjnego w służbie zdrowa i uniezależnienie go od czynników politycznych. „Blisko 12 mld zł z UE na lata 2014-2020 musi zostać spożytkowane we właściwy, rozsądny sposób” – zaznaczył minister.

Kształcenie nowych pokoleń kadr medycznychJak zauważył minister, niewystarczająca liczba pracowników służby zdrowia jest od wielu lat ogromnym problemem, dlatego MZ zwiększyło limit przyjęć studentów na kierunek lekarski o 602 miejsca, zapewniając ich finansowanie. Minister zapowiedział również przygotowanie strategii dla innych zawodów medycznych.

Wśród osiągnięć ostatniego roku szef resortu zdrowia wymienił także wprowadzenie Narodowego Programu Zdrowia, Narodowego Programu Zdrowia Prokreacyjnego, Programu Leczenia Stopy Cukrzycowej. Do sukcesów minister zaliczył również wprowadzenie nowej ustawy antytytoniowej, opracowanie nowych, lepszych zasad działania służby krwi, opracowanie nowych kryteriów oceny w konkursach na świadczenia gwarantowane, zmianę rozporządzenia sklepikowego, a także opracowanie ustawy przywracającej staż podyplomowy lekarzy i lekarzy dentystów.

Ponadto Ministerstwo Zdrowia pracuje nad  uporządkowaniem koszyka wyceny świadczeń gwarantowanych, publikuje mapy potrzeb zdrowotnych. Od 1 stycznia wprowadzone zostaną powszechne i bezpłatne szczepienia przeciwko pneumokokom.

Minister Konstanty Radziwiłł konsekwentnie realizuje swoje zapowiedzi. Oprócz wprowadzonych już zmian w Ministerstwie Zdrowia toczą się również między innymi prace nad:

- ustawą tworzącą tzw. sieć szpitali,

- wprowadzeniem zmian w podstawowej opiece zdrowotnej,

- usystematyzowaniem  wynagrodzeń w służbie zdrowia.

Ponadto, minister zdrowia zapowiedział, że od 1 stycznia 2018 r. nie będzie już NFZ. Powstanie natomiast Urząd Zdrowia Publicznego, mający na celu integrowanie całego rozproszonego obecnie systemu zarządzania zdrowiem publicznym w Polsce. W jego skład weszłyby instytucje, które dziś działają na rzecz zdrowia Polaków, takie jak Państwowa Inspekcja Sanitarna, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych czy Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Urząd Zdrowia Publicznego odpowiadałby także za realizację Narodowego Programu Zdrowia. „Wtedy rozpocznie funkcjonowanie nowa Narodowa Służba Zdrowia” – zakończył minister.

Źródło: www.mz.gov.pl

KOMENTARZE
Dodaj komentarz
Usługi i zabiegi
wszystkie
591
nik
27
epidemia
25
pandemia
22
koronawirus
22
szczepienia
14
wycofane z obrotu
14
raporty
12
gif
12
lista refundacyjna
11
kalendarz szczepień
11
symulacja medyczna
11
pielęgniarka poz
9
podwyżki
8
dokumentacja
7
projekty ustaw
6
covid-19
6
alkoholizm
5
wyroby medyczne
5
młodzież
5
poz
5
położna poz
5
badania naukowe w pielęgniarstwie
5
studia pielęgniarskie
5
studia
5
ustawa
4
nfz
4
uzależnienie
4
pielęgniarka szkolna
4
projekt rozporządzenia
4
cukrzyca
4
recepty
4
kwarantanna
4
raport nik
4
praca
3
rozporządzenie
3
pielęgniarstwo
3
współuzależnienie
3
rak płuca
3
ciąża
3
badania genetyczne
3
prawa pacjenta
3
badania kliniczne
3
dzieci
3
ratownictwo medyczne
3
SOR
3
zdrowie psychiczne
3
stypendia
3
normy zatrudnienia
3
uzależnienia
3
e-recepta
3
wynagrodzenie
3
pracodawca
3
porada
3
e-recepty
3
testy
3
system opieki
3
program kształcenia
3
profilaktyka
3
pielęgniarka systemu
2
udar
2
prawo
2
zdrowie psychiczne
2
żywienie
2
ból
2
egzamin
2
rak piersi
2
politycy
2
reforma
2
działania niepożądane
2
młoda pielęgniarka
2
konkurs
2
strategia
2
choroby płuc
2
zakażenie szpitalne
2
zdrowie publiczne
2
leki 75+
2
programy edukacyjne
2
braki leków
2
urlop szkoleniowy
2
leki na cukrzycę
2
morfologia
2
diagnoza
2
grypa
2
psychoterapia
2
e-porada
2
wymaz
2
apteki
1
karta pacjenta
1
transplantacja
1
rzecznik
1
onkologia
1
zakażenie
1
mammografia
1
geriatria
1
populacja
1
Polska
1
krew
1
przetaczanie krwi
1
krwiodawstwo
1
transfuzja
1
książka transuzji
1
powołanie
1
pochp
1
pielęgniarka anestezjologiczna
1
badanie serca
1
kardiologia
1
pielęgniarka kardiologiczna
1
badanie epidemiologiczne w pielęgniarstwie
1
deklaracja wyboru
1
program e-learningowy
1
stomatologia dziecięca
1
instrumentariuszki
1
HIV
1
leczenie ran
1
starzenie się
1
standard
1
opieka okołoporodowa
1
nowotwór
1
zlecenia lekarskie
1
niepełnosprawni
1
odra
1
WHO
1
zaburzenia słuchu
1
ankieta
1
tętniak aorty brzusznej
1
program przesiewowy
1
e-zdrowie
1
mastektomia
1
narkotyki
1
rotawirus
1
spotkania autorskie
1
depresja
1
badania sportowe
1
gruźlica
1
HPV
1
łuszczyca
1
choroby skóry
1
senior
1
gis
1
choroby serca
1
otyłość
1
nowotwory krwi
1
karmienie piersią
1
polityka lekowa
1
rak jelita grubego
1
implant ślimakowy
1
szpital psychiatryczny
1
wstrzymane w obrocie
1
AIDS
1
udar mózgu
1
opinia prawna
1
dawca szpiku
1
platforma
1
karta zgonu
1
rejestracja
1
kampania
1
nadwaga
1
metformina
1
realizacja zleceń
1
kobieta
1
umowy elektroniczne
1
virus
1
psychiatria dziecięca
1
oddział psychiatryczny
1
przeszczepy
1
agresja
1
specjalizacja
1
profilaktyka 40 plus
1
informatyzacja
1
zabieg operacyjny
1
zalecenia
1
jeden etat
1
bilans dziecka
1
Optymalizacja materiału tkankowego
1
obrzęk limfatyczny
1
podawanie leków
1
ubezpieczenie
1
rzecznik
1
apel
1
webinar
1
rozmaz
1
zgon pacjenta
1
autyzm
1
mapy potrzeb zdrowoynych
1
praktyki zawodowe
1
narkomania
1
terapia uzaleźnień
1
rehabilitacja oddechowa
1
powikłania
1
wady postawy
1
teleporada
1
patomorforfologia
1
pielęgniarstwo w Wielkiej Brytanii
1
button
close
SPECJALNOŚCI