2018-10-01Pielęgniarstwo ogólnePielęgniarstwo chirurgicznePielęgniarstwo internistycznePielęgniarstwo diabetologicznePielęgniarstwo pediatrycznePielęgniarstwo kardiologicznePielęgniarstwo psychiatrycznePielęgniarstwo neurologicznePielęgniarstwo rodzinnePielęgniarstwo opieki długoterminowejPielęgniarstwo ginekologicznePielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opiekiPielęgniarstwo onkologicznePielęgniarstwo operacyjnePielęgniarstwo opieki paliatywnejPielęgniarstwo ratunkowePielęgniarstwo transplantacyjnePielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowaniaPielęgniarstwo neonatologicznePielęgniarstwo nefrologicznePielęgniarstwo epidemiologiczneOchrona zdrowia pracującychPołożnictwoOrganizacja i zarządzaniePielęgniarstwo geriatryczne

Zasady postępowania w szpitalnym ognisku epidemicznym norowirusów i rotawirusów

Zalecenia w szpitalnym ognisku epidemicznym norowirusów i rotawirusów.

Ognisko choroby przenoszonej drogą pokarmową jest to wystąpienie w określonych warunkach dwóch lub więcej przypadków zachorowań ludzi na tę samą chorobę spowodowaną przez czynniki patogenne przenoszone drogą pokarmową i/lub zakażenia tym samym czynnikiem, lub wystąpienie sytuacji, w której obserwowana liczba przypadków zachorowań przekracza liczbę oczekiwaną i przypadki te są powiązane z jednym źródłem (pokarmu lub/i osobą chorą) lub istnieje prawdopodobieństwo takiego związku.

W szpitalnym ognisku epidemicznym norowirusów i rotawirusów zaleca się:

 1. Natychmiastowe izolowanie lub kohortowanie pacjentów z objawami zakażenia w salach z odrębnym węzłem sanitarnym.
 2. Wstrzymanie przyjęć do oddziału objętego zakażeniem (z wyjątkiem przypadków zagrożenia życia), zgodnie z regulaminem szpitala, do czasu wygaśnięcia ogniska epidemicznego.
 3. Wstrzymanie odwiedzin do czasu wygaśnięcia ogniska epidemicznego.
 4. Informowanie hospitalizowanych pacjentów o konieczności przestrzegania zasad higieny osobistej ze szczególnym uwzględnieniem mycia i dezynfekcji rąk.
 5. Ograniczenie przemieszczenia się pacjentów w obrębie oddziału i szpitala.
 6. Przestrzeganie zasad higieny żywienia:
  • mycie naczyń i sztućców w wysokich temperaturach lub stosowanie jednorazowych naczyń,
  • oddzielenie (szczególnie w lodówkach) produktów spożywczych zakażonych pacjentów od żywności pozostałych chorych.
 7. Przestrzeganie przez personel medyczny zasad mycia i dezynfekcji rąk. Stosowanie preparatów o odpowiednim spektrum działania.
 8. Natychmiastowe odsunięcie od pracy na okres nie krótszy niż 4-5 dni pracowników, którzy opiekują się pacjentami, w przypadku wystąpienia u nich nawet łagodnych dolegliwości jelitowych.
 9. Wydzielenie personelu do opieki nad izolowanymi pacjentami.
 10. Stosowanie środków ochrony indywidualnej:
  • przy wykonywaniu czynności pielęgnacyjno-lekarskich u pacjentów,
  • przy kontakcie z przedmiotami skażonymi,
  • gdy zachodzi ryzyko powstania aerozoli spowodowanych np. przez wymiociny osoby chorej.
 11. Przeprowadzanie zabiegów diagnostycznych i leczniczych, o ile to możliwe jedynie w pokoju pacjenta (drobny sprzęt medyczny tj. ciśnieniomierz, stetoskop, termometr, powinny być przeznaczone dla każdego zakażonego pacjenta lub pacjentów skohortowanych w jednej sali).
 12. Rygorystyczne przestrzeganie zasad sprzątania i dezynfekcji powierzchni w ciągu dyżuru, w szczególności w otoczeniu zakażonych pacjentów (stoliki, łóżka, przestrzeń między łóżkami, klamki, sanitariaty, pokoje pielęgniarskie), preparatami o spektrum obejmującym wirusy bezotoczkowe o udowodnionym działaniu wobec wirusa polio.
 13. Poinformowanie osób odpowiedzialnych za utrzymanie czystości w szpitalu o konieczności zwiększenia częstotliwości sprzątania obszarów skażonych (szczególnie łazienek i toalet oraz obszarów, które ze względu na częsty kontakt z rękami są bardziej narażone na ryzyko kontaminacji np. zaworów kranowych, poręczy, klamek, uchwytów).
 14. Natychmiastowe usuwanie zanieczyszczeń tj. kał, wymiociny i dekontaminacja powierzchni skażonych.
 15. Transportowanie bielizny pościelowej, odzieży zakażonych pacjentów do pralni w zamkniętych szczelnie workach oraz ich pranie z wykorzystaniem procesu dezynfekcji termicznej lub termiczno-chemicznej.
 16. Stosowanie na materace pokrowców, które mogą być poddawane praniu i dezynfekcji.
 17. Przeprowadzenie mycia i dezynfekcji całego oddziału preparatami działającymi na wirusy bezotoczkowe po wygaśnięciu ogniska epidemicznego.
 18. Wznowienie przyjęć pacjentów po upływie 7 dni od ustąpienia objawów u ostatniego pacjenta lub 3 dni po wypisaniu ostatniego pacjenta z objawami zakażenia, o ile nie występują zakażenia u personelu, a oddział został poddany dezynfekcji.

W szpitalnym ognisku epidemicznym norowirusów i rotawirusów nie zaleca się:

 1. Pobierania wymazów ze środowiska (zlewów, podłóg), ani na nosicielstwo u personelu.

Dyrektywa  2003/99/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie monitorowania chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych, zmieniająca decyzję Rady 90/424/EWG i uchylająca dyrektywę Rady 92/117/EWG.


źródło: gis.gov.pl

KOMENTARZE
Dodaj komentarz
button
close
SPECJALNOŚCI