2017-03-15

Struktura wieku zarejestrowanych pielęgniarek i położnych

Spośród 325 201 zarejestrowanych w Polsce pielęgniarek i położnych, aż 10 665 z pielęgniarek ma 46 lat, najliczniej reprezentowany w zawodzie wiek. Nieco wyższy jest najczęstszy wiek podawany przez położne, 51 lat u 1388 specjalistek.

Znikoma jest liczba zarówno bardzo młodych pielęgniarek (3 – 21 lat, 20 – 22 lata), jak i położnych (2 – 21 lat, 3 – 22 lata).

22 pielęgniarki liczą od 86 do 95 lat, a wiek najstarszych zarejestrowanych położnych to 85 lat.


Źródło: http://nipip.pl.

button
close
SPECJALNOŚCI