2017-04-04

Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Ratunkowego

Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Ratunkowego ma być odpowiedzią na zmiany zachodzące w polskim ratownictwie medycznym: jednej z nielicznych dziedzin, w których rozwój jest tak dynamiczny.

Jak podkreślają działacze towarzystwa, pielęgniarki i pielęgniarze pracujący w ratownictwie medycznym muszą podjąć wysiłek badań naukowych, opracowywania wytycznych, współtworzenia i organizacji od lokalnych jednostek i podmiotów ratowniczych; przez edukację w różnych formach i poziomach, po tworzenie prawa sprzyjającego pracy i rozwojowi zawodu. Ratownictwo medyczne jest bowiem nie tylko motorem rozwoju, czerpie też z doświadczeń wielu pokrewnych dziedzin medycyny. Dostępność wiedzy, współpraca z bliźniaczymi towarzystwami zagranicznymi, wreszcie własne doświadczenia z pracy w innych krajach to czynniki tworzące nową grupę opartą na samoświadomości, wiedzy i doświadczeniu. Te nowe zjawiska wymagają wyraźnej odpowiedzi.

Do celów PTPR należy m.in. prowadzenie i popieranie działalności naukowej w zakresie pielęgniarstwa ratunkowego, szerzenie wiadomości z zakresu pielęgniarstwa ratunkowego, współdziałanie w organizowaniu opieki zdrowotnej w zakresie reprezentowanej specjalności oraz promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.

Członkiem towarzystwa można zostać poprzez przesłanie wypełnionej deklaracji na adres siedziby PTPR.
Wysokość Składek jest ustalona decyzją Zarządu na 10 zł miesięcznie.

Adres Wysyłki:

Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Ratunkowego

ul. Szlak 61

31-153 Kraków

button
close
SPECJALNOŚCI