2017-07-03

Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej

Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej działa od 2006 r., zrzeszając ponad trzysta aktywnych zawodowo pielęgniarek.

Głównym celem Towarzystwa jest inicjowanie i podejmowanie działań zmierzających do opracowania i stałego doskonalenia przepisów prawnych regulujących działalność pielęgniarek opieki paliatywnej, wyznaczanie celów, kierunków, zasad kształcenia, integracja osób zajmujących się zagadnieniami pielęgniarstwa w opiece paliatywnej, wspieranie prac badawczych z zakresu teorii i praktyki pielęgniarstwa opieki paliatywnej oraz udzielanie pomocy w organizowaniu i wdrażaniu opieki paliatywnej i propagowanie wśród społeczeństwa idei tej opieki. 

Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej

42-200 Częstochowa

ul. Krakowska 45

tel./fax. (0-34) 360-54-91 

e-mail: biuro@ptpop.pl

www: ptpop.pl.

button
close
SPECJALNOŚCI