2017-10-20

Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Urologicznych

Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Urologicznych powstało w 2006 roku. Główne cele Stowarzyszenia to:

  • reprezentowanie interesów pielęgniarek i innych zawodów medycznych związanych z urologią;
  • wyznaczenie celów, kierunków oraz zasad kształcenia i doskonalenia podyplomowego, stała edukacja profesjonalna celem podnoszenia kwalifikacjizawodowychswoich członków;
  • integracja środowiska zawodowego pielęgniarek pracujących w dziedzinie urologii i reprezentowanie w sprawach socjalno-bytowych swoich członków;
  • organizowanie kursów i szkoleń z zakresu teorii i praktyki pielęgniarstwa urologicznego oraz wymiana doświadczeń z innymi organizacjami pielęgniarskimi w kraju i za granicą;
  • udział w kształtowaniu poziomu moralnego oraz ochrona godności i etyki zawodowej pielęgniarek urologicznych;
  • udział w kształtowaniu i doskonaleniu standardów pielęgniarskich opieki urologicznej;
  • utworzenie specjalizacji z pielęgniarstwa urologicznego.


Obecnie siedziba stowarzyszenia mieści się w Krakowie, ul. Grzegórzecka 18, email: biuro@pspu.plbutton
close
SPECJALNOŚCI