2017-04-07

Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Onkologicznych

Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Onkologicznych (PSPO) jest organizacją zrzeszającą pielęgniarki opiekujące się pacjentami z chorobą nowotworową, pracujące w ośrodkach i oddziałach onkologicznych na terenie całego kraju. To właśnie starania działaczek PSPO zapewniły pielęgniarkom onkologicznym m.in. możliwość zdobycia tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego, opieki paliatywnej a także podwyższanie kwalifikacji na kursach kwalifikacyjnych i specjalistycznych. 

Do najważniejszych zadań stowarzyszenia należy wyznaczanie celów, kierunków oraz zasad kształcenia i doskonalenia podyplomowego, stała edukacja profesjonalna, integracja osób zajmujących się zagadnieniami pielęgniarstwa onkologicznego, wspieranie prac badawczych z zakresu teorii i praktyki pielęgniarstwa onkologicznego oraz wymiana doświadczeń z innymi organizacjami pielęgniarskim w kraju i za granicą, podnoszenie i utrzymywanie wysokiej jakości świadczeń pielęgniarskich w opiece onkologicznej i profilaktyce chorób nowotworowych a także udział w kształtowaniu i doskonaleniu modelu opieki onkologicznej w Polsce.

Pielęgniarki zainteresowane działaniem na rzecz pielęgniarstwa onkologicznego mogą dołączyć do stowarzyszenia pod warunkiem złożenia deklaracji do Zarządu Głównego lub Prezesa Oddziału Terenowego najbliższego miejsca pracy lub zamieszkania, lub przesłanie deklaracji do Zarządu Głównego. Składka wynosi 2 zł miesięcznie.

Wszelkie szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie u Prezes PSPO Barbary Jobda nr tel./fax. 022 7593867. tel. kom. 602610029 lub e-mail bj@coi.waw.pl
Adres do korespondencji: 02-781 Warszawa, ul. W. K. Roentgena 5.

www: pspo.pl, FB: facebook.com/Polskie-Stowarzyszenie...

button
close
SPECJALNOŚCI