2017-08-03

Polska Federacja Edukacji w Diabetologii

Polska Federacja Edukacji w Diabetologii powstała w 2006 r. z inicjatywy osób aktywnie zajmujących się pacjentami chorymi na cukrzycę i ich rodzinami. Założyciele PFED to pielęgniarki i dietetycy pracujący na co dzień w Instytucie "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Międzylesiu oraz w Katedrze i Klinice Gastroenterologii i Chorób Przemiany Materii SPCSKAM w Warszawie.

PFED liczy obecnie ponad 500 członków. Są to pielęgniarki, pedagodzy, dietetycy, psychologowie, lekarze pracujący w oddziałach i poradniach diabetologicznych na terenie całej Polski oraz członkowie zespołów medycznych pracujący z pacjentem chorym na cukrzycę w innych specjalnościach niż diabetologia.

Federacja powstała po to, żeby wypełnić lukę w opiece diabetologicznej i zapewnić pacjentom edukację. Jej działania skierowane są do trzech grup populacyjnych: dzieci i młodzieży, młodych dorosłych i dorosłych. 

Nadrzędną misją Stowarzyszenia jest promowanie profesjonalnej roli zespołów terapeutycznych w opiece diabetologicznej w Polsce. Taka forma pracy edukacyjnej jest już standardem w Europie i na świecie, gdzie sprawdza się bardzo dobrze. „Dlatego zależy nam na wprowadzeniu podobnych rozwiązań także w naszym kraju” mówią działacze PFED.

W Stowarzyszeniu szczególna uwaga zwracana jest na pracę w zespole zarówno lekarzy, pielęgniarek, jak i dietetyków, psychologów, czy rehabilitantów. Przede wszystkim jednak należy pamiętać, że do zespołu należy także pacjent, który jest jego integralną częścią i ma wpływ na swoje leczenie. 

Wstąpić do PFED można wypełniając deklarację członkowską i przesyłając ją na nasz adres.

Składka członkowska wynosi 50zł rocznie. Wpłat można dokonywać na konto:

ING Bank Śląski Oddział w Warszawie

Nr konta: 98105010251000002302941964

W tytule przelewu należy podać imię oraz nazwisko. 

www: pfed.org.pl, FB: PFED.

button
close
SPECJALNOŚCI