2017-02-13

Liczba pielęgniarek i położnych, które w danym roku przyznano prawo wykonywania zawodu

W porównaniu do 2013 roku, w roku 2014 wzrosła liczba pielęgniarek i położnych, którym stwierdzono lub przyznano prawo wykonywania zawodu po raz pierwszy, z 3480 do 4202, pokazują dane Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych.

W 2013 roku najliczniej prawo wykonywania zawodu przyznawano w Warszawie, woj. mazowieckie (434), Katowicach, woj. śląskie (269) i Krakowie, woj. małopolskie (251), w 2014 roku – identycznie, w Warszawie (404), Katowicach (365) oraz Krakowie (316).

Źródło: www.arch.nipip.pl

button
close
SPECJALNOŚCI