2017-02-28

Liczba pielęgniarek i położnych, które posiadają tytuł specjalisty w określonej dziedzinie pielęgniarstwa

Jak pokazują dane Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych, do końca 2015 r. tytuł specjalisty w określonej dziedzinie pielęgniarstwa posiadało 31 257 pielęgniarek i położnych, z czego 4089 z pielęgniarstwa zachowawczego, 3943 z chirurgicznego oraz 3328 z pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki. Wśród położnych najwięcej posiadało specjalizację z pielęgniarstwa położniczego (1139), a z dziedziny otwartej dla i pielęgniarek, i położnych, najliczniej reprezentowane było organizacja i zarządzanie (1471).

Do 31 grudnia 2014 r. tytuł specjalisty uzyskało 25 878 pielęgniarek i położnych, w tym 3355 z pielęgniarstwa zachowawczego, 3121 z chirurgicznego oraz 2465 z anestezjologicznego i intensywnej opieki. Jak w roku kolejnym, 2015, również w tym najpopularniejszą dziedziną pośród położnych było pielęgniarstwo położnicze (994), prym wiodła też organizacja i zarządzanie (1427).

2013 r. zakończyliśmy z 21 774 specjalistkami, najczęściej z tytułami w dziedzinach pielęgniarstwa zachowawczego (2874), chirurgicznego (2605) oraz, inaczej niż w latach następnych, pediatrycznego (1953). Niezmiennie popularne okazały się dziedziny pielęgniarstwo położnicze (723) oraz organizacja i zarządzanie (1395).

Nieco inne statystyki przedstawia Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, z 39 476 jako łączna liczbą specjalistów w poszczególnych dziedzinach kształcenia w latach 2002 – 2016 (sesja wiosenna). Według danych CKPPiP, najpokaźniejszą liczbą absolwentek szczycą się dziedziny pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki (5394), chirurgiczne (4984) oraz zachowawcze (4423). Położne najczęściej specjalizują się w pielęgniarstwie położniczym (1877).

Według danych CKPPiP, najwięcej specjalistek pracuje w woj. mazowieckim (10,2 proc.), dolnośląskim (10,1 proc.) i małopolskim (10 proc.), najmniej - w woj. opolskim (2,5 proc.) i świętokrzyskim (3,1 proc.).

Przypomnijmy, że w listopadzie zeszłego roku upubliczniono wykaz priorytetowych dziedzin specjalizacji dla pielęgniarek i położnych, które mogły uzyskać dofinansowanie z Funduszu Pracy w 2016 r. Na liście znalazło się, przykładowo, pielęgniarstwo onkologiczne dla pielęgniarek albo pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek w woj. dolnośląskim, pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek albo pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek w woj. opolskim, czy pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek albo pielęgniarstwo opieki paliatywnej dla pielęgniarek w woj. świętokrzyskim.

Koszt dofinansowania jednego miejsca szkoleniowego dla specjalizacji rozpoczynających się w 2016 r. miał wynieść maksymalnie 3 500 zł za cały okres trwania specjalizacji.

Źródło: http://arch.nipip.plhttp://www.ckppip.edu.plhttp://www.mz.gov.pl.

button
close
SPECJALNOŚCI