2017-02-28

Krajowe Stowarzyszenie Pielęgniarek Medycyny Szkolnej

Stowarzyszenie jest zrzeszeniem dobrowolnym, wspomagającym funkcjonowanie Medycyny Szkolnej w formie Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Medycyny Szklonej prowadzonych przez pielęgniarki.

Cele stowarzyszenia to m.in. wszechstronne propagowanie profesjonalizmu, samodzielności i nowoczesnych standardów postępowania pielęgniarek w miejscu nauczania i wychowania, wspieranie działalności prowadzonych przez pielęgniarki Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Medycyny Szkolnej poprzez reprezentowanie ich interesów wobec władz i instytucji samorządowych, Kas Chorych, władz oświatowych, związków i stowarzyszeń oraz innych świadczeniodawców usług z zakresu opieki zdrowotnej lub innymi instytucjami nadrzędnymi oraz integracja środowiska pielęgniarek pracujących w Medycynie Szkolnej.

Stowarzyszenie ma siedzibę na ul. Wieniawskiego 10 w Szczecinie. 


www: kspms.org.


button
close
SPECJALNOŚCI