2017-04-03

Kolegium Pielęgniarek i Położnych Rodzinnych w Polsce

Kolegium Pielęgniarek i Położnych Rodzinnych jest stowarzyszeniem mającym na celu kształtowanie i doskonalenie   modelu podstawowej opieki zdrowotnej w Polsce. Misją KPiPR jest wspieranie rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa rodzinnego w Polsce. Kolegium inicjuje i podejmuje działania zmierzające do opracowywania i doskonalenia przepisów prawnych regulujących udzielanie świadczeń przez pielęgniarki i położne rodzinne, opiniuje programy kształcenia podyplomowego, a także bierze czynny udział w pracach nad projektami nowych aktów prawnych lub zmian w prawie. KPiPR współpracuje z samorządem zawodowym pielęgniarek i położnych.  Stowarzyszenie  dąży  do tego,  aby  pielęgniarki i położne rodzinne mogły udzielać świadczeń na rzecz pacjentów najwyższej jakości i w oparciu o sprawiedliwe regulacje prawne.

Deklarację członkowską, należy przesłać na adres Oddziału Terenowego działającego w rejonie pracy lub zamieszkania kandydatki(ta), jeśli w rejonie pracy lub zamieszkania kandydatki(ta) nie działa Oddział Terenowy stosowną deklarację należy przesłać na adres siedziby Zarząd Główny: Kolegium Pielęgniarek i Położnych Rodzinnych w Polsce, 31-153 Kraków ul.Szlak 61, mail: info@kpipr.pl.

www: kpipr.pl


button
close
SPECJALNOŚCI