2017-11-27Pielęgniarstwo ogólnePielęgniarstwo chirurgicznePielęgniarstwo internistycznePielęgniarstwo diabetologicznePielęgniarstwo pediatrycznePielęgniarstwo kardiologicznePielęgniarstwo psychiatrycznePielęgniarstwo neurologicznePielęgniarstwo rodzinnePielęgniarstwo opieki długoterminowejPielęgniarstwo ginekologicznePielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opiekiPielęgniarstwo onkologicznePielęgniarstwo operacyjnePielęgniarstwo opieki paliatywnejPielęgniarstwo ratunkowePielęgniarstwo transplantacyjnePielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowaniaPielęgniarstwo neonatologicznePielęgniarstwo nefrologicznePielęgniarstwo epidemiologiczneOchrona zdrowia pracującychPołożnictwoOrganizacja i zarządzaniePielęgniarstwo geriatrycznePielęgniarstwo pulmonologiczne

Egzamin magisterski z pielęgniarstwa. Repetytorium z zakresu wiedzy

red. B. Czarkowska-Pączek

Wydawnictwo Edra, rok wydania: 2016

Podręcznik zawiera zestaw pytań wraz z odpowiedziami z zakresu wiedzy dla drugiego poziomu studiów na kierunku pielęgniarskim. Pytania i odpowiedzi dotyczą dwóch obszarów: wybranych zagadnień z zakresu nauk społecznych oraz opieki specjalistycznej. Intencją autorów było stworzenie kompleksowego repetytorium, które pomoże w przygotowaniach do egzaminu dyplomowego, umożliwi powtórzenie wiadomości zdobytych podczas studiów, usystematyzowanie ich i dokonanie czegoś w rodzaju samosprawdzenia. Ułatwi też naukę syntetycznego formułowania i wyrażania myśli podczas egzaminu. Pytania zawarte w repetytorium, ze względu na jego kompleksowy charakter, mogą być wykorzystywane także przez egzaminatorów w trakcie egzaminu dyplomowego. Odpowiedzi natomiast pomogą w standaryzacji egzaminu oraz określaniu kryteriów ocen z egzaminu.

WYBRANE ZAGADNIENIA Z ZAKRESU NAUK SPOŁECZNYCH
Teorie pielęgniarstwa
Pielęgniarstwo europejskie
Zarządzanie w pielęgniarstwie
Badania naukowe w pielęgniarstwie
Dydaktyka medyczna
Podstawy psychoterapii
 
NAUKI W ZAKRESIE OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ
Nowoczesne techniki diagnostyczne
Intensywna terapia i pielęgniarstwo w intensywnej opiece medycznej
Opieka pielęgniarska nad chorym ze schorzeniami naczyń i pielęgnowanie chorego z ranami przewlekłymi
Opieka pielęgniarska w chorobach przewlekłych układu oddechowego
Opieka pielęgniarska nad chorym z cukrzycą
Opieka pielęgniarska nad chorym z przetoką jelitową
Opieka pielęgniarska w chorobach przewlekłych nerek
Opieka pielęgniarska nad pacjentem z chorobami krwi
Opieka pielęgniarska nad chorym na stwardnienie rozsiane
Opieka pielęgniarska nad chorym psychicznie i jego rodziną
KOMENTARZE
Dodaj komentarz
button
close
SPECJALNOŚCI