2017-12-20Pielęgniarstwo ogólne

Zespół do spraw systemowych rozwiązań finansowych w ochronie zdrowia, przyszłości kadr medycznych i sposobu ich wynagradzania zakończył prace

Zespół został powołany w trakcie strajku rezydentów, w październiku 2017 roku. Prace zespołu toczyły się pod kierunkiem wiceminister zdrowia, Józefy Szczurek-Żelazko. W pracach brali udział przedstawiciele: Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Krajowej Rady Fizjoterapeutów, Naczelnej Rady Aptekarskiej, Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych oraz organizacji pacjentów działających w ramach inicjatyw: Dialog dla Zdrowia, Obywatele dla Zdrowia i Razem dla Zdrowia. Ze strony rządowej obecni byli przedstawiciele KPRM, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Cyfryzacji, a także NFZ oraz GIS.

Dwa miesiące prac i spotkań pozwoliły na wypracowanie następujących rekomendacji dla kierujących polityką zdrowotną:

1. Lepszy dostęp do lepiej zorganizowanych świadczeń - zespół zarekomendował, aby określić przyczyny najdłuższych kolejek w służbie zdrowia (m. in. kolejki, status społeczno-ekonomiczny pacjenta) i zaplanować działania naprawcze dla każdej z grup (biorąc pod uwagę przyczyny nierówności w dostępie do świadczeń w poszczególnych województwach).

2. Zagwarantowanie środków finansowych na promocję zdrowia i edukację zdrowotną – zespół zarekomendował, aby zwiększać świadomość pacjentów na temat odpowiedzialności za własny stan zdrowia i zachęcać do prowadzenia zdrowego stylu życia. Zespół zwrócił uwagę, aby w programach kształcenia personelu medycznego (przed- i podyplomowego)  kłaść większy nacisk na rozwój tzw. kompetencji miękkich (czyli poprawę efektywności komunikacji interpersonalnej pracowników medycznych z pacjentem). Zasugerował również, aby zwiększyć udział środowisk pacjentów w dyskusjach nad nowymi rozwiązaniami w służbie zdrowia.

3. Położenie większego nacisku na finansowanie działań prewencyjnych oraz ambulatoryjnej/domowej opieki zdrowotnej, wykorzystanie medycyny pracy 

4. Kompleksowe podejście do finansowania opieki medycznej - zespół zarekomendował, aby wdrażać kolejne programy koordynowanej opieki zdrowotnej, m.in., aby stworzyć kompleksowy program polityki senioralnej, wprowadzić system monitorowania i oceny jakości systemu ochrony zdrowia, zweryfikować regulacje dotyczące minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych, rozważyć ich ujednolicenie dla wszystkich podmiotów udzielających świadczeń finansowanych ze środków publicznych (również farmaceutów) i zweryfikować wymagania przy udzielaniu świadczeń w poszczególnych zakresach, które są kontraktowane przez NFZ.

5. Rozwój kompetencji, kształcenie kadr – wskazano na konieczność kontynuowania działań zwiększających dostępność kadr medycznych poprzez wzrost liczby absolwentów kierunków medycznych (zwłaszcza dziennych studiów stacjonarnych) oraz przenoszenie części zadań wykonywanych przez lekarzy, pielęgniarki i przedstawicieli innych zawodów medycznych na inne – również nowo wprowadzane do systemu grupy zawodowe.

6. Nowe zawody w służbie zdrowia - zwrócono uwagę na wdrażanie rozwiązań umożliwiających rozwijanie nowych zawodów / stanowisk pracy / kwalifikacji rynkowych, jak np.: edukator zdrowotny, koordynator pacjenta, sekretarz / asystent medyczny. W związku z procesem starzenia się społeczeństwa zespół podkreślił konieczność kształcenia w zawodzie opiekun medyczny (przy jednoczesnym zapewnieniu atrakcyjności tego zawodu).  Natomiast, aby odciążyć personel od wykonywania czynności administracyjnych – rekomenduje utworzenie nowego zawodu: asystenta ds. administracyjnych.

7. Informatyzacja usprawniająca działanie systemu - Zespół rekomenduje wprowadzenie minimalnych wymagań z zakresu funkcjonalności systemów informatycznych w szpitalach oraz wprowadzanie elektronicznej dokumentacji pacjenta oraz e-recepty. Dzięki temu pracownicy medyczni mogliby przeznaczać więcej czasu na bezpośredni kontakt z pacjentem.

8. Lepszy dostęp do innowacji.


źródło: mz.gov.plKOMENTARZE
Dodaj komentarz
Usługi i zabiegi
wszystkie
533
nik
25
epidemia
20
pandemia
14
szczepienia
13
wycofane z obrotu
13
raporty
12
gif
11
symulacja medyczna
11
kalendarz szczepień
10
lista refundacyjna
9
koronawirus
9
podwyżki
8
dokumentacja
7
projekty ustaw
6
wyroby medyczne
5
pielęgniarka poz
5
studia pielęgniarskie
5
studia
5
ustawa
4
uzależnienie
4
pielęgniarka szkolna
4
cukrzyca
4
alkoholizm
3
praca
3
młodzież
3
rozporządzenie
3
badania naukowe w pielęgniarstwie
3
projekt rozporządzenia
3
ratownictwo medyczne
3
SOR
3
recepty
3
stypendia
3
normy zatrudnienia
3
wynagrodzenie
3
pracodawca
3
pielęgniarka systemu
2
udar
2
prawo
2
żywienie
2
nfz
2
ból
2
politycy
2
reforma
2
młoda pielęgniarka
2
pielęgniarstwo
2
konkurs
2
poz
2
położna poz
2
strategia
2
prawa pacjenta
2
zdrowie publiczne
2
badania kliniczne
2
leki 75+
2
dzieci
2
braki leków
2
zdrowie psychiczne
2
urlop szkoleniowy
2
e-recepta
2
leki na cukrzycę
2
e-recepty
2
testy
2
system opieki
2
zdrowie psychiczne
1
apteki
1
karta pacjenta
1
transplantacja
1
rzecznik
1
egzamin
1
zakażenie
1
mammografia
1
rak piersi
1
geriatria
1
populacja
1
Polska
1
krew
1
przetaczanie krwi
1
krwiodawstwo
1
transfuzja
1
książka transuzji
1
działania niepożądane
1
powołanie
1
współuzależnienie
1
pielęgniarka anestezjologiczna
1
badanie serca
1
kardiologia
1
pielęgniarka kardiologiczna
1
badanie epidemiologiczne w pielęgniarstwie
1
deklaracja wyboru
1
program e-learningowy
1
stomatologia dziecięca
1
ciąża
1
instrumentariuszki
1
HIV
1
badania genetyczne
1
leczenie ran
1
starzenie się
1
standard
1
opieka okołoporodowa
1
niepełnosprawni
1
odra
1
WHO
1
zaburzenia słuchu
1
ankieta
1
program przesiewowy
1
e-zdrowie
1
mastektomia
1
rotawirus
1
zakażenie szpitalne
1
spotkania autorskie
1
depresja
1
badania sportowe
1
gruźlica
1
HPV
1
łuszczyca
1
choroby skóry
1
senior
1
gis
1
choroby serca
1
otyłość
1
programy edukacyjne
1
nowotwory krwi
1
karmienie piersią
1
polityka lekowa
1
implant ślimakowy
1
wstrzymane w obrocie
1
AIDS
1
udar mózgu
1
opinia prawna
1
dawca szpiku
1
uzależnienia
1
platforma
1
rejestracja
1
kampania
1
nadwaga
1
porada
1
metformina
1
realizacja zleceń
1
umowy elektroniczne
1
virus
1
przeszczepy
1
agresja
1
specjalizacja
1
program kształcenia
1
grypa
1
profilaktyka 40 plus
1
profilaktyka
1
informatyzacja
1
zabieg operacyjny
1
zalecenia
1
jeden etat
1
button
close
SPECJALNOŚCI