2017-12-05Pielęgniarstwo ogólnePielęgniarstwo chirurgicznePielęgniarstwo internistycznePielęgniarstwo diabetologicznePielęgniarstwo pediatrycznePielęgniarstwo kardiologicznePielęgniarstwo psychiatrycznePielęgniarstwo neurologicznePielęgniarstwo rodzinnePielęgniarstwo opieki długoterminowejPielęgniarstwo ginekologicznePielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opiekiPielęgniarstwo onkologicznePielęgniarstwo operacyjnePielęgniarstwo opieki paliatywnejPielęgniarstwo ratunkowePielęgniarstwo transplantacyjnePielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowaniaPielęgniarstwo neonatologicznePielęgniarstwo nefrologicznePielęgniarstwo epidemiologiczneOchrona zdrowia pracującychPołożnictwo

Więcej pieluchomajtek na miesiąc - znamy szczegóły projektu MZ w sprawie wykazu wyrobów medycznych na zlecenie

Dziś, 5 grudnia, ukazał się projekt zmian w rozporządzeniu w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. W projekcie wykaz wyrobów medycznych został rozszerzony o trzy pozycje:

• zbiornik na insulinę do osobistej pompy insulinowej – uprawnieni do otrzymania będa osoby z cukrzycą typu I leczone przy pomocy pompy insulinowej. W przepisach określono, że wyrób ten jest zaopatrzeniem miesięcznym, w ramach tego okresu pacjentowi przysługuje 5 sztuk. Limt finansowania 45 zł, przy odpłatności 30%.


• sensor/elektroda do systemu ciągłego monitorowania glikemii w czasie rzeczywistym (CGM–RT) – osobami uprawnionymi będą pacjenci do 26 rozku życia z culrzycą typu I leczonych przy pomocy pompy insulinowej, z nieświadomością hipoglikemii. Pacjentowi bedą przysługiwały 4 szt. elektrody/miesiąc. Limt finansowania 600 zł, przy odpłatności 30%.

• transmiter/nadajnik do systemu ciągłego monitorowania glikemii w czasie rzeczywistym (CGM–RT). osobami uprawnionymi będą pacjenci do 26 rozku życia z culrzycą typu I leczonych przy pomocy pompy insulinowej, z nieświadomością hipoglikemii. Pacjentowi bedzie przysługiwała 1 sztuka transmitera na 8 miesięcy. Limt finansowania 1000 zł, przy odpłatności 30%.

Ponadto zwiększono limity na pieluchomajtki: z 60 do 90 sztuk na miesiąc.


Wprowadzono także - w uzasadnionych medycznie przypadkach - możliwości skracania okresu użytkowania wózków inwalidzkich dla dorosłych.

Rozszerzono kryterium przyznawania wyrobów stomijnych o pacjentów z przetoką ślinową. Limit finansowania ustalono na poziomie 400 zł.

Uszczegółowiono też nazwę wózka inwalidzkiego specjalnego dla dzieci i dorosłych przez dodanie „wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, wózka stabilizującego plecy i głowę oraz wózka z funkcją pionizacji”.

Projekt jest przekazany do konsultacji społecznych.

 źródło: http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt

KOMENTARZE
Dodaj komentarz
button
close
SPECJALNOŚCI