2019-02-25Pielęgniarstwo ogólneOrganizacja i zarządzanie

Wiceminister Józefa Szczurek-Żelazko na otwarciu Wydziału Pielęgniarskiego na UKSW

Wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko uczestniczyła w spotkaniu inauguracyjnym dla studentów pielęgniarstwa na Collegium Medicum Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Zainaugurowanie studiów pielęgniarskich na UKSW jest zwieńczeniem długiego procesu przygotowań i kolejnym etapem rozwoju Wydziału Medycznego tej uczelni.

 – Cieszę się, że Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego tak szybko odpowiedział na apele zgłaszane przez pacjentów, dyrektorów szpitali i Ministerstwo Zdrowia, apele, które podnoszą potrzebę kształcenia większej liczby osób na kierunku pielęgniarstwo ze względu na wysoką średnią wieku osób pracujących w obecnie w systemie  – mówiła wiceminister podczas uroczystości. 

W trakcie wystąpienia wiceminister Szczurek-Żelazko mówiła, że pielęgniarstwo jest zawodem wyjątkowym, zawodem, do którego trzeba czuć powołanie. Jednocześnie podkreśliła, że Ministerstwo Zdrowia docenia rolę pielęgniarek i położnych w systemie ochrony zdrowia oraz dostrzega wyzwania, z jakimi stykają się one na co dzień. Odpowiedzią resortu jest wsparcie dla postulatów tych grup zawodowych przejawiające się m.in. wzrostem płac w zawodzie, wprowadzeniem nowych rozwiązań w zakresie tzw. norm pielęgniarskich czy utworzeniem programów stypendialnych, o które mogą ubiegać się uczelnie prowadzące kształcenie na kierunkach pielęgniarskich. 

– Proszę pamiętać, że cały czas pozostaję największą rzeczniczką Państwa w murach Ministerstwa Zdrowia – dodała Józefa Szczurek-Żelazko.

Wzrost liczby pielęgniarek

W trosce o jakość kształcenia w zawodach medycznych Ministerstwo Zdrowia systematycznie zwiększa limity przyjęć na studia lekarskie. 

W ramach środków unijnych wsparcie na kształcenie otrzymują też pielęgniarki i położne:

  • w przypadku monoprofilowych centrów symulacji medycznej dla pielęgniarek i/lub położnych do dofinansowania wybrano 35 projektów (uczelni) na łączną kwotę 92 545 261,71 zł; 
  • - w obszarach kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych związanych z potrzebami epidemiologiczno-demograficznymi do dofinansowania wybrano 26 projektów na łączną kwotę 66 418 630,46 zł;

  • - ponadto od 2016 r. realizowane są projekty w ramach konkursu pielęgniarskie kompetencje zamawiane –  w jego I edycji dofinansowano 9 projektów na kwotę 27 106 030,43 zł, w II edycji –  16 projektów na kwotę 34 099 111,48 zł; a w III edycji (Program 800+, Program stypendialny) realizowanych jest 26 projektów o łącznej wartości 91 416 048,52, w tym planowana kwota na stypendia motywacyjne wynosi 15 041 600 zł, a planowana kwota na stypendia dla absolwentów to 23 280 000 zł.

Istotnym efektem działań podejmowanych przez resort jest odnotowany ostatnio wzrost liczby wykwalifikowanych pielęgniarek w systemie ochrony zdrowia. Wg danych z 2018 r. przybyło blisko 13 tys. zarejestrowanych pielęgniarek w porównaniu z zestawieniem z 2014 r.


źródło: mz.gov.pl

zdjęcie: adobe.stock

KOMENTARZE
Dodaj komentarz
button
close
SPECJALNOŚCI