2019-08-07Pielęgniarstwo ogólnePielęgniarstwo chirurgicznePielęgniarstwo internistycznePielęgniarstwo diabetologicznePielęgniarstwo pediatrycznePielęgniarstwo kardiologicznePielęgniarstwo psychiatrycznePielęgniarstwo neurologicznePielęgniarstwo rodzinnePielęgniarstwo opieki długoterminowejPielęgniarstwo ginekologicznePielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opiekiPielęgniarstwo onkologicznePielęgniarstwo operacyjnePielęgniarstwo opieki paliatywnejPielęgniarstwo ratunkowePielęgniarstwo transplantacyjnePielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowaniaPielęgniarstwo neonatologicznePielęgniarstwo nefrologicznePielęgniarstwo epidemiologiczneOchrona zdrowia pracującychPołożnictwoOrganizacja i zarządzaniePielęgniarstwo geriatryczne

Uwolnienie dodatkowych 80 mln z rezerwy ogólnej NFZ

We wtorek, 6.08. na stronach internetowych NFZ ukazało się zarządzenie prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczce uruchomienia dodatkowych środków z rezerwy ogólnej NFZ z przeznaczeniem na:

  • świadczenia opieki zdrowotnej realizowane na oddziałach chorób wewnętrznych i chirurgii ogólnej,
  • zabezpieczenie finansowania świadczeń udzielanych w ramach realizacji programu pilotażowego opieki nad pacjentem w ramach sieci onkologicznej,
  • zabezpieczenie finansowania świadczeń udzielanych w ramach realizacji programu pilotażowego dotyczącego leczenia ostrej fazy udaru niedokrwiennego za pomocą przezcewnikowej trombektomii mechanicznej naczyń domózgowych lub wewnątrzczaszkowych,
  • zabezpieczenie finansowania świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w ramach realizacji programu pilotażowego kompleksowej opieki nad świadczeniobiorcami z niewydolnością serca
  • zabezpieczenie finansowania świadczeń w ramach nowych programów lekowych

Wydatki Narodowego Funduszu Zdrowia zwiększą się w tym zakresie o 80.417 tys. zł.

KOMENTARZE
Dodaj komentarz
button
close
SPECJALNOŚCI