2019-08-05Pielęgniarstwo ogólnePielęgniarstwo chirurgicznePielęgniarstwo internistycznePielęgniarstwo diabetologicznePielęgniarstwo pediatrycznePielęgniarstwo kardiologicznePielęgniarstwo psychiatrycznePielęgniarstwo neurologicznePielęgniarstwo rodzinnePielęgniarstwo opieki długoterminowejPielęgniarstwo ginekologicznePielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opiekiPielęgniarstwo onkologicznePielęgniarstwo operacyjnePielęgniarstwo opieki paliatywnejPielęgniarstwo ratunkowePielęgniarstwo transplantacyjnePielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowaniaPielęgniarstwo neonatologicznePielęgniarstwo nefrologicznePielęgniarstwo epidemiologiczneOchrona zdrowia pracującychPołożnictwoOrganizacja i zarządzaniePielęgniarstwo geriatryczne

Postępowania wyjaśniające prowadzone przez Rzecznika Praw Pacjenta w sprawach indywidualnych w latach 2017-2018 - raport

Zespół ekspertów pod kierunkiem Bartłomieja Chmielowca Rzecznika Praw Pacjenta opracował i zaprezentował raport dotyczący postępowań wyjaśniających, prowadzonych przez Rzecznika Praw Pacjenta w sprawach indywidulanych. Dokument identyfikuje obszary, w których może dochodzić do naruszenia praw pacjentów i standardów udzielania świadczeń zdrowotnych oraz określa elementy systemu ochrony zdrowia, wymagające dalszej poprawy i zmian dla dobra pacjentów.

 

Podstawą do analizy i przedstawienia raportu dotyczącego nieprzestrzegania praw pacjenta były postępowania wyjaśniające zakończone w latach 2017-2018.


[videobox]


Najwięcej postępowań wyjaśniających Rzecznik prowadził w zakresie lecznictwa szpitalnego, (w którego zakres wchodzą Szpitalne Oddziały Ratunkowe), a także ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz podstawowej opieki zdrowotnej.

 

1.      Leczenie szpitalne – zgłoszenia dotyczą m.in. nieprawidłowa organizacja udzielania świadczeń zdrowotnych, braki w należytej obsadzie personelu, zwłoka w udzieleniu świadczenia zdrowotnego, nieodpowiednie warunki udzielania świadczeń zdrowotnych, zastrzeżeń do procesu leczniczo-diagnostycznego oraz warunków sanitarnych.

2.      Ambulatoryjna opieka specjalistyczna  –  m.in. problem z dostępem do lekarza specjalisty, w tym długi czas oczekiwania na uzyskanie świadczenia bez uwzględnienia stanu zdrowia pacjenta; nierespektowanie praw pacjentów legitymujących się szczególnymi uprawnieniami, problemy z dostępem do badań diagnostycznych.

3.      Podstawowa opieka zdrowotna – m.in. brak możliwości uzyskania pomocy medycznej w dniu zgłoszenia, odmowa rejestracji na wizytę w późniejszym terminie, odmowa wizyty w domu pacjenta oraz brak wydania skierowania na badania i recepty.Najczęściej naruszanymi prawami były prawa do świadczeń zdrowotnych, dokumentacji medycznej, informacji i wyrażenia zgody na udzielenie świadczenia zdrowotnego. 

 

1.      Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych –  nieprawidłowości dotyczyły udzielania świadczeń zdrowotnych bez dołożenia należytej staranności, udzielanie świadczeń zdrowotnych niezgodnie z wymaganiami aktualnej wiedzy medycznej, nieprawidłowej procedury ustalania kolejności  przyjęcia do podmiotu leczniczego, braku niezwłocznego udzielania świadczeń zdrowotnych z uwagi na stan zagrożenia życia lub zdrowia.

2.      Prawo pacjenta do dokumentacji medycznej –  m.in. nieprawidłowego prowadzenia dokumentacji medycznej, uchybienia w zakresie przechowywania dokumentacji medycznej tj. dostęp do dokumentacji osób nieuprawnionych poprzez nieodpowiednie jej zabezpieczenie; brak zapewniania przez podmiot leczniczy odpowiednich środków ochrony  dokumentacji przed zniszczeniem, niewłaściwego stosowania przepisów o prawach pacjenta dotyczących udostępniania dokumentacji medycznej w tym czasu realizacji wniosków o udostępnienie dokumentacji medycznej.

3.      Prawa pacjenta do informacji i wyrażania zgody na udzielenie świadczenia zdrowotnego –  m.in. odmowy (lub brak) udzielenia informacji o leczeniu czy też rozpoznaniu, w tym udzielenia szczegółowych informacji medycznych w związku z wypisem ze szpitala w sytuacji braku możliwości wykonania zalecanych świadczeń zdrowotnych w warunkach domowych, odmowy (lub braku) udzielenia informacji o metodzie leczenia, rokowaniach oraz o innych alternatywnych sposobach leczenia oraz o przewidywanych skutkach ich zastosowania.

4.      Prawa do poszanowania godności i intymności w tym do leczenia bólu –  m.in. stwierdzenia dotyczyły bezzasadnej odmowy obecności osoby bliskiej przy udzielaniu świadczenia zdrowotnego pacjentowi oraz braku odnotowania w dokumentacji medycznej faktu odmowy, braku zapewnienia intymności podczas udzielania świadczeń zdrowotnych (np. brak zastosowania parawanów oraz zasłon gwarantujących intymność oraz oddzielających od innych pacjentów, monitoring wizyjny w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych), nie wdrożenie adekwatnej terapii przeciwbólowej do przyczyny, natężenia i rodzaju bólu oraz brak jego udokumentowania. 


W raporcie Rzecznik przedstawia również wybrane przypadki naruszeń praw pacjenta w prowadzonych postępowaniach wyjaśniających. Analiza przypadków zawiera metodykę oceny zebranego materiału, rozstrzygnięcia poparte są przepisami prawa.źródło: www.rpp.gov.pl

 

 

 

KOMENTARZE
Dodaj komentarz
Usługi i zabiegi
wszystkie
458
nik
23
szczepienia
12
wycofane z obrotu
12
raporty
10
gif
10
kalendarz szczepień
9
symulacja medyczna
9
lista refundacyjna
8
podwyżki
7
projekty ustaw
6
dokumentacja
6
ustawa
4
uzależnienie
4
wyroby medyczne
4
pielęgniarka szkolna
4
pielęgniarka poz
4
studia pielęgniarskie
4
studia
4
alkoholizm
3
rozporządzenie
3
badania naukowe w pielęgniarstwie
3
projekt rozporządzenia
3
cukrzyca
3
stypendia
3
prawo
2
żywienie
2
nfz
2
ból
2
młodzież
2
reforma
2
młoda pielęgniarka
2
pielęgniarstwo
2
konkurs
2
poz
2
położna poz
2
strategia
2
prawa pacjenta
2
badania kliniczne
2
leki 75+
2
SOR
2
braki leków
2
udar
1
zdrowie psychiczne
1
apteki
1
karta pacjenta
1
praca
1
rzecznik
1
egzamin
1
zakażenie
1
mammografia
1
rak piersi
1
geriatria
1
dzieci
1
politycy
1
populacja
1
Polska
1
krew
1
przetaczanie krwi
1
krwiodawstwo
1
transfuzja
1
książka transuzji
1
działania niepożądane
1
powołanie
1
współuzależnienie
1
pielęgniarka anestezjologiczna
1
badanie serca
1
kardiologia
1
pielęgniarka kardiologiczna
1
badanie epidemiologiczne w pielęgniarstwie
1
deklaracja wyboru
1
program e-learningowy
1
stomatologia dziecięca
1
ciąża
1
HIV
1
badania genetyczne
1
leczenie ran
1
starzenie się
1
standard
1
opieka okołoporodowa
1
niepełnosprawni
1
zaburzenia słuchu
1
ankieta
1
e-zdrowie
1
mastektomia
1
rotawirus
1
zakażenie szpitalne
1
spotkania autorskie
1
zdrowie publiczne
1
depresja
1
badania sportowe
1
gruźlica
1
łuszczyca
1
choroby skóry
1
gis
1
programy edukacyjne
1
dzieci
1
nowotwory krwi
1
karmienie piersią
1
zdrowie psychiczne
1
polityka lekowa
1
recepty
1
implant ślimakowy
1
normy zatrudnienia
1
wstrzymane w obrocie
1
AIDS
1
opinia prawna
1
urlop szkoleniowy
1
dawca szpiku
1
uzależnienia
1
e-recepta
1
platforma
1
rejestracja
1
leki na cukrzycę
1
wynagrodzenie
1
pracodawca
1
button
close
SPECJALNOŚCI