2019-10-18Pielęgniarstwo ogólnePielęgniarstwo chirurgicznePielęgniarstwo internistycznePielęgniarstwo diabetologicznePielęgniarstwo pediatrycznePielęgniarstwo kardiologicznePielęgniarstwo psychiatrycznePielęgniarstwo neurologicznePielęgniarstwo rodzinnePielęgniarstwo opieki długoterminowejPielęgniarstwo ginekologicznePielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opiekiPielęgniarstwo onkologicznePielęgniarstwo operacyjnePielęgniarstwo opieki paliatywnejPielęgniarstwo ratunkowePielęgniarstwo transplantacyjnePielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowaniaPielęgniarstwo neonatologicznePielęgniarstwo nefrologicznePielęgniarstwo epidemiologiczneOchrona zdrowia pracującychPołożnictwoOrganizacja i zarządzaniePielęgniarstwo geriatryczne

Pilotaż standaryzacji opieki pielęgniarskiej

W Ministerstwie Zdrowia 16 października br. odbyła się konferencja „Realizacja Pilotażu standaryzacji opieki pielęgniarskiej w podmiotach leczniczych - spostrzeżenia i uwagi”.

W spotkaniu warsztatowym udział wzięła wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko oraz przedstawiciele podmiotów leczniczych, uczestniczących w realizacji pilotażu. Podczas spotkania wstępnie oceniono przebieg realizacji pilotażu, w ramach którego personel pielęgniarski korzysta od 1 lipca 2019 r., z rozbudowanego systemu informatycznego HIS, który obejmuje tworzenie i obsługę elektronicznej dokumentacji medycznej pielęgniarskiej.

Celem pilotażu jest stworzenie w wybranych podmiotach leczniczych warunków do praktycznego wdrożenia i wykorzystania, Międzynarodowej Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej w dokumentowaniu czynności pielęgniarskich, wykonywanych w bezpośredniej opiece nad pacjentem oraz prowadzeniu elektronicznej dokumentacji medycznej – pielęgniarskiej. Zakłada się,  że wdrażane rozwiązanie przyczyni się do poprawy planowania i zarządzania opieką pielęgniarską w podmiocie leczniczym, a tym samym do  poprawy jakości opieki pielęgniarskiej nad pacjentem i jego bezpieczeństwa. 

Pilotaż  realizowany jest przez Ministerstwo Zdrowia w ramach projektu „Rozwój kompetencji pielęgniarskich” i współfinansowany przez Unię Europejską ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego.

KOMENTARZE
Dodaj komentarz
button
close
SPECJALNOŚCI