2017-08-11

Pielęgniarki i położne skarżą się na system monitorowania kształcenia

Prawie trzy miesiące od uruchomienia Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych, niezbędne stało się spotkanie dot. jego funkcjonowania. Po licznych skargach praktyków pielęgniarstwa i położnictwa, w siedzibie Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych zebrali się przedstawiciele Departamentu Pielęgniarek i Położnych, CKPPiP, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz Centrum Systemów Informatycznych Ochrony Zdrowia

- Przedmiotem spotkania było przekazanie uwag od OIPiP, pielęgniarek i położnych, oraz organizatorów kształcenia podyplomowego na temat funkcjonowania systemu SMK. Wśród poruszonych tematów omawiano między innymi bardzo ograniczony dostęp do infolinii, brak instrukcji, czy możliwości wybrania historycznych kursów i specjalizacji – informuje NRPiP. 

Inne wątpliwości dotyczyły automatycznej weryfikacji pielęgniarek i położnych, poprawienia nazewnictwa pól i ich rozmiarów, migracji wpisów do SMK dokonywanych przed 1 maja 2017 r., braku możliwości wydruku i pobrania danych z systemu oraz rezygnacji z zapisania się na dany kurs. Pielęgniarki i położne wnioskowały także o   podawanie tylko raz informacji o ukończonych kształceniach podyplomowych, a nie przy każdym składaniu wniosku o kurs, jak również o możliwość testowania systemu. 

SMK wszedł w życie 1 maja. Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych podjęte do 30 czerwca miało być kontynuowane do chwili jego zakończenia na dotychczasowych zasadach, z kolei rozpoczęte od  1 lipca miało być prowadzone wyłącznie za pośrednictwem systemu.

KOMENTARZE
Dodaj komentarz
button
close
SPECJALNOŚCI