2019-09-26Pielęgniarstwo ogólnePielęgniarstwo chirurgicznePielęgniarstwo internistycznePielęgniarstwo diabetologicznePielęgniarstwo pediatrycznePielęgniarstwo kardiologicznePielęgniarstwo psychiatrycznePielęgniarstwo neurologicznePielęgniarstwo rodzinnePielęgniarstwo opieki długoterminowejPielęgniarstwo ginekologicznePielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opiekiPielęgniarstwo onkologicznePielęgniarstwo operacyjnePielęgniarstwo opieki paliatywnejPielęgniarstwo ratunkowePielęgniarstwo transplantacyjnePielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowaniaPielęgniarstwo neonatologicznePielęgniarstwo nefrologicznePielęgniarstwo epidemiologiczneOchrona zdrowia pracującychPołożnictwoOrganizacja i zarządzaniePielęgniarstwo geriatryczne

Gorzów Wlkp.: Akademia im. Jakuba z Paradyża będzie kształcić pielęgniarki

Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp. będzie kształcić pielęgniarki. Uczelnia podpisała we wtorek z gorzowskim szpitalem wojewódzkim porozumienie, na którego mocy studentki i studenci nowego kierunku będą mieli zapewnione praktyki zawodowe w tej lecznicy. Rzecznik gorzowskiej lecznicy Agnieszka Wiśniewska poinformowała, że porozumienie ma być remedium na brak pielęgniarek. Na mocy umowy między stronami szpital zobowiązał się do przyjmowania na praktyki studentów, a uczelnia do kształcenia kadr.


Kierunek pielęgniarski ma zostać uruchomiony na akademii w następnym roku akademickim. Wcześniej uczelnia musi złożyć odpowiedni wniosek do Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i uzyskać pozwolenie na jego utworzenie. Uczelnia przewiduje kształcenie ok. 60 studentów w pierwszym roku funkcjonowania nowego kierunku. Wszyscy przyszli studenci pielęgniarstwa z akademii gorzowskiej będą odbywać praktyki zawodowe w gorzowskim szpitalu. Lecznica będzie miała wpływ na opracowywanie i konsultowanie programu studiów i system rekrutacji kandydatów na kierunek pielęgniarstwo.


"W tej chwili średnia wieku pielęgniarek i położnych w naszym szpitalu przekracza 50 lat. Wiele pań odeszło na emeryturę, kolejne grupy nabywają uprawnień emerytalnych. Potrzebujemy nowych kadr" – powiedział prezes Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Jerzy Ostrouch.

Dodał, że szpital ma doświadczony i chętny do dzielenia się wiedzą personel oraz ma doświadczenie w kształceniu kadr, gdyż uczą się w nim studenci Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Zielonogórskiego.

"Liczymy na to, że dzięki porozumieniu szpital uzupełni wakaty także w kadrze pielęgniarskiej, a każdy absolwent kierunku pielęgniarstwa może być pewny, że pracy dla niego nie zabraknie" – zaznaczył Ostrouch.


Rektor Akademii im. Jakuba z Paradyża zapewnia, że uczelnia śledzi trendy na rynku pracy i uruchamia kierunki, na które już jest i będzie w przyszłości zapotrzebowanie wśród pracodawców.


"Gorzowski szpital to świetnie przygotowana nowoczesna placówka. Jestem pod ogromnym wrażeniem. My staramy się, by nasza oferta kształcenia były praktyczna i potrzebna. Jestem przekonana, że z takim partnerem możemy zdziałać bardzo dużo. Dzięki uruchomieniu nowego kierunku szpital otrzyma świetnie wykształconych przyszłych pracowników, a studenci otrzymają możliwość nauki blisko domu" – powiedziała rektor Akademii im. Jakuba z Paradyża Elżbieta Skorupska-Raczyńska.


Porozumienie zostało zawarte na czas nieokreślony. Zarówno szpital, jak i akademia w razie konieczności dopuszczają możliwość jego rozszerzenia. źródło; www.naukawpolsce.pap.pl 

 

KOMENTARZE
Dodaj komentarz
button
close
SPECJALNOŚCI