2016-12-22Pielęgniarstwo ogólnePielęgniarstwo epidemiologiczne
A W

Apteki szpitalne źle gospodarują lekami, twierdzi NIK

Delegatura Naczelnej Izby Kontroli w Poznaniu sprawdziła pracę aptek szpitalnych i działów farmacji szpitalnej w czterech placówkach: poznańskich szpitalach im. Karola Jonschera oraz im. W. Degi, samodzielnego publicznego zespółu opieki zdrowotnej w Międzychodzie i szpitalu powiatowym im. Prof. Romana Drewsa w Chodzieży. Kontrola nie wypadła pomyślnie dla żadnej ze sprawdzanych placówek – we wszystkich wykazano problem z gospodarką lekami, także psychotropowymi i wyposażeniem lokali, dodatkowo w trzech nie zostały spełnione ustawowe wymogi  dotyczące lokalu apteki oraz jej wyposażenia.

- Niestety, w wyniku kontroli stwierdzono, że zaniedbania lecznic mogą zagrażać życiu i zdrowiu pacjentów – przyznaje Renata Dudek, doradca ekonomiczny w Delegaturze NIK w Poznaniu.

Podczas kontroli na światło dzienne wyszedł niewłaściwy obrót produktami leczniczymi, w jednej lecznicy psychotropowymi:

- Apteka szpitalna nie przekazała do utylizacji tej grupy leków mimo, że oddziały szpitalne wykazały je jako przeznaczone do kasacji – tłumaczy doradca. – W dwóch szpitalach w lodówkach przeznaczonych do przechowywania leków pracownicy umieszczali produkty spożywcze a opakowania leków były niezabezpieczone przed zabrudzeniem i zniszczeniem. W innych z kolei leki przechowywano w pokoju pielęgniarek, ponadto w oddziałach szpitalnych nie przechowywano leków w oryginalnych opakowaniach. W jednej placówce wraz z lekami przeznaczonymi dla pacjentów oddziału dziecięcego przechowywany był lek przeterminowany – wylicza dalsze nieprawidłowości Renata Dudek. 

Rozwiązanie: wzmocniony nadzór, kompletna dokumentacja

Wyniki kontroli nie mogą przejść bez echa. Dyrektorzy szpitali powinni zadbać o wzmocnienie nadzoru nad działalnością aptek szpitalnych, prowadzenie kompletnej dokumentacji leków i produktów leczniczych, przekazanych do utylizacji, prawidłowe ewidencjonowanie  leków otrzymywanych w formie bezpłatnych próbek oraz prawidłowe określanie ich wartości, podjęcie działań w celu prawidłowej organizacji lokalu apteki i właściwego jego wyposażenia oraz opracowanie zasad wydawania produktów leczniczych na oddziały lub pacjentom, przekonuje NIK.

Wszystkie skontrolowane szpitale podjęły już działania naprawcze, wynika z informacji otrzymanych przez przedstawicieli Izby.

button
close
SPECJALNOŚCI