Rozporządzenia

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2019 r.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.Uwaga! Teksty aktów prawnych prezentowane na stronach internetowych Portalu nie stanowią źródła prawa. Informacje na stronie są dla użytkowników jedynie materiałem informacyjnym i pomocniczym.

Czytaj więcej

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie wykazu substancji psychotropowych, środków odurzających oraz nowych substancji psychoaktywnych

Uwaga! Teksty aktów prawnych prezentowane na stronach internetowych Portalu nie stanowią źródła prawa.

Czytaj więcej
button
close
SPECJALNOŚCI