2017-01-03

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Uwaga! Teksty aktów prawnych prezentowane na stronach internetowych Portalu nie stanowią źródła prawa. Informacje na stronie są dla użytkowników jedynie materiałem informacyjnym i pomocniczym.

Źródło aktu prawnego: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20042102135.

button
close
SPECJALNOŚCI