2017-10-31Pielęgniarstwo psychiatryczne

Specjalizacja - Wykaz świadczeń zdrowotnych, do których jest uprawniona pielęgniarka po ukończeniu specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego


1.     Udzielanie wsparcia psychicznego osobie uzależnionej i współuzależnionej.

2.     Komunikowanie terapeutyczne z chorym z zaburzeniami psychicznymi i jego rodziną.

3.     Planowanie opieki pielęgniarskiej nad osobą z zaburzeniami psychicznymi z uwzględnieniem optymalnych oddziaływań psychospołecznych.

4.     Realizacja działań w ramach profilaktyki zaburzeń psychicznych w I, II, III i IV stopniu.

5.     Tworzenie programów w zakresie promocji zdrowia psychicznego oraz przeprowadzanie działań edukacyjnych (pielęgniarka-edukator) z tego zakresu, w różnych grupach wiekowych i w różnych środowiskach.

6.     Tworzenie programów i przeprowadzanie psychoedukacji chorych z zaburzeniami psychicznymi w różnych grupach wiekowych i ich rodzin (pielęgniarka-edukator).

7.     Tworzenie programów kształtujących właściwe postawy społeczne wobec osób z zaburzeniami psychicznymi, zwłaszcza zrozumienia, tolerancji, życzliwości, a także przeciwdziałających dyskryminacji tych osób.

8.     Przeprowadzanie psychoedukacji chorych z zaburzeniami psychicznymi w różnych grupach wiekowych i ich rodzin (pielęgniarka-edukator).

9.     Udzielanie wsparcia psychicznego pacjentowi z zaburzeniami psychicznymi, szczególnie w sytuacji kryzysowej, udzielanie wsparcia rodzinie chorego.

10.  Opracowywanie indywidualnych programów rehabilitacji psychiatrycznej dla pacjenta z zaburzeniami psychicznymi.

11.  Samodzielne przeprowadzanie treningów w ramach rehabilitacji psychiatrycznej.

12.  Przeprowadzanie psychoedukacji wobec osób uzależnionych w różnych grupach wiekowych i ich rodzin (pielęgniarka-edukator).

13.  Określanie deficytów i zakresu samodzielności osób z zaburzeniami psychicznymi w ich środowisku domowym.

14.  Udzielanie wsparcia społecznego osobie z zaburzeniami psychicznymi.

15.  Tworzenie grup wsparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi i prowadzenie tych grup


 źródło: ckpip.pl

KOMENTARZE
Dodaj komentarz
button
close
SPECJALNOŚCI